Ê-sai 8
BPT

Ê-sai 8

8
A-xy-ri sắp đến rồi
1CHÚA bảo tôi, “Hãy lấy một bảng viết#bảng viết 8:1 Hay “cuộn giấy.” và ghi trên đó bằng cây viết thường#cây viết thường 8:1 Nguyên văn, “cây viết loài người dùng.” Có thể là loại viết dùng để khắc vào đất sét.: ‘Ma-hê Sa-lanh Hát-Bát.’#Ma-hê Sa-lanh Hát-Bát 8:1 Nghĩa là “Sắp có việc cướp bóc và đánh cắp.”
2Tôi sẽ triệu tập một số nhân chứng đáng tin: U-ria, thầy tế lễ, và Xa-cha-ri, con Giê-bê-rê-kia.”3Rồi tôi đi đến nhà của nữ tiên tri, nàng thụ thai và sinh một con trai. CHÚA bảo tôi, “Hãy đặt tên nó là Ma-hê Sa-lanh Hát-Bát,4vì vua A-xy-ri sẽ cướp tất cả những tài sản của cải của Đa-mách#Đa-mách 8:4 Một thành phố trong xứ A-ram (nay là Xy-ri). và Xa-ma-ri trước khi đứa trẻ biết kêu cha hay mẹ.”
5CHÚA lại phán cùng tôi rằng,6“Những người nầy#Những người nầy 8:6 Có thể là những người Giu-đa muốn theo Rê-xin và Bê-va. Xem câu 11. không chịu nhận nước chảy nhẹ từ hồ Xi-lôm#Xi-lôm 8:6 Một đường dẫn nước từ suối Ghi-hôn đến một hồ nằm về phía Nam thành Đa-vít (Giê-ru-sa-lem). Đó là nơi những người thuộc gia đình Đa-vít được xức dầu để làm vua. và kinh khiếp vì Rê-xin và con trai Rê-ma-lia.7Cho nên CHÚA tôi sẽ mang vua A-xy-ri cùng mọi đạo quân của người để nghịch lại chúng, giống như trận lụt ào ào đổ từ sông Ơ-phơ-rát xuống. Quân A-xy-ri sẽ giống như nước dâng lên từ bờ sông, chảy cả xứ.8Nước đó sẽ tràn và chảy vào Giu-đa, ngập lên đến cổ nó,
Hỡi Em-ma-nu-ên#Hỡi Em-ma-nu-ên 8:8 Hay “Hỡi Em-ma-nu-ên, chúng sẽ tràn ra khắp xứ ngươi.” Đây có thể là lời hứa của Thượng Đế để bảo vệ dân chúng của Ngài, hoặc là một lời cảnh cáo về quyền lực của A-xy-ri., đạo quân nầy sẽ giương cánh ra như chim cho đến khi bao phủ cả xứ.”
9Hỡi các dân, hãy tan nát,
hãy bể vụn ra từng miếng.
Hỡi các xứ xa xăm hãy nghe.
Hãy chuẩn bị ra trận và hãy bể vụn ra!
Hãy chuẩn bị ra trận và hãy bể vụn ra!
10Hãy lập kế hoạch đánh nhau nhưng các kế hoạch đó sẽ thất bại.
Hãy ra lệnh cho đạo quân ngươi,
nhưng chúng sẽ vô dụng,
vì Thượng Đế ở với chúng ta.
Lời cảnh cáo Ê-sai
11CHÚA phán cùng ta bằng quyền năng Ngài và cảnh cáo#cảnh cáo 8:11 Hay “ngăn cản.” ta chớ có theo đường lối của dân chúng. Ngài bảo,12“Dân chúng nói rằng những kẻ khác âm mưu nghịch họ, nhưng ngươi đừng tin chúng nó. Đừng sợ điều chúng sợ; và đừng kinh hãi những điều đó.
13Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA Toàn Năng là thánh. Ngài là Đấng ngươi phải sợ; Đấng ngươi nên kính nể#kính nể 8:13 Hay “hãy xem là thánh.”.14Ngài sẽ làm nơi trú ẩn an toàn#trú ẩn an toàn 8:14 Hay “nơi thánh.” cho ngươi. Nhưng còn về hai gia tộc Ít-ra-en, Ngài sẽ như hòn đá gây vấp ngã, như tảng đá khiến người ta té nhào. Ngài như cái bẫy cho Giê-ru-sa-lem, khiến họ rơi vào.15Nhiều kẻ sẽ rơi trên tảng đá nầy. Họ sẽ rơi và bị dập nát; Họ sẽ rơi vào bẫy và bị sập.”
16Hãy lập giao ước#Hãy lập giao ước 8:16 Hay “Hãy viết giao ước.” Đây có thể là cuộn giấy lớn trong câu 1 hay lời hứa theo sau trong câu 17.. Hãy niêm phong lời giáo huấn trong khi các môn đệ ta đang nhìn.
17Ta sẽ đợi CHÚA giúp chúng ta,
CHÚA xấu hổ về gia đình Ít-ra-en.
Ta sẽ trông đợi Ngài.
18Ta đang đứng đây. Cùng với ta là con cái CHÚA ban cho ta. Chúng ta là dấu hiệu và bằng cớ cho dân Ít-ra-en từ CHÚA Toàn Năng, Đấng ngự trên núi Xi-ôn.
19Có ngươi đề nghị, “Hãy đi hỏi bọn đồng bóng và thầy bói là những kẻ chuyên thì thầm và lẩm bẩm để biết phải làm gì.” Nhưng ta bảo các ngươi rằng nên cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Tại sao người sống mà lại đi hỏi người chết?20Các ngươi phải vâng theo lời giáo huấn và giao ước#giao ước 8:20 Thường có nghĩa là giao ước Thượng Đế lập với dân Ít-ra-en qua Mô-se. Ở đây có thể nghĩa là giao ước nói đến trong câu 17. với CHÚA. Bọn đồng bóng và thầy bói không thể nói ra lời của CHÚA, cho nên lời nói chúng chẳng ra gì.21Dân chúng đi lang thang khắp xứ, bị hoang mang và đói khổ. Khi họ đói họ đâm ra giận dữ và ngước lên nguyền rủa vua cùng Thượng Đế mình.22Chúng nhìn quanh, khắp xứ chỉ thấy khốn đốn, tăm tối, và bi thảm, cái bi thảm của dân bị buộc phải xa xứ.