Ê-sai 63:4

Ê-sai 63:4 BPT

Ta đã chọn một thời điểm để báo thù, và ta mang sự giải cứu đến với ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:4