Ê-sai 63:3

Ê-sai 63:3 BPT

Ngài đáp, “Chỉ một mình ta dẫm lên bàn ép rượu, không ai trong các dân giúp ta. Ta nổi giận và dẫm lên các dân, và chà đạp họ trong cơn giận ta. Máu vấy lên quần áo ta, làm hoen ố y phục ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:3