Ê-sai 63:13

Ê-sai 63:13 BPT

là Đấng đã dẫn dân chúng qua nước sâu đâu rồi? Như ngựa đi qua sa mạc, dân chúng không bị vấp ngã.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share