YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 55

55
Chỉ một mình Thượng Đế mới ban thức ăn thật cho con người
1CHÚA phán, “Hỡi những ai khát hãy đến mà uống.
Những kẻ không tiền, hãy đến mua thức ăn.
Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không phải trả gì.
2Sao các ngươi trả tiền mua món không phải thức ăn?
Sao các ngươi làm lụng
để lấy vật không thỏa mãn mình?
Hãy nghe ta cho kỹ rồi ngươi sẽ ăn vật tốt lành;
linh hồn ngươi sẽ vui hưởng cao lương mỹ vị.
3Hãy đến nghe ta;
hãy nghe ta để được sống.
Ta sẽ lập một giao ước với các ngươi,
một giao ước bền vững đời đời.
Ta sẽ ban tình yêu bền chặt của ta cho Đa-vít.
4Ta sẽ khiến Đa-vít làm chứng nhân
về quyền năng ta cho các dân tộc,
lập người làm lãnh đạo và chỉ huy nhiều dân.
5Ngươi sẽ gọi những dân ngươi chưa hề biết.
Các dân chưa biết ngươi
sẽ chạy đến cùng ngươi
vì ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,
vì Đấng Thánh của Ít-ra-en là Đấng tôn trọng ngươi.”
6Cho nên hãy tìm kiếm CHÚA trước khi quá trễ;
hãy kêu xin Ngài trong khi Ngài ở gần.
7Kẻ ác hãy thôi làm ác,
hãy trừ bỏ những tư tưởng xấu.
Hãy trở về cùng CHÚA để Ngài tỏ lòng từ bi đối với họ.
Hãy đến cùng Thượng Đế chúng ta,
vì Ngài giàu lòng tha thứ.
Loài người không thể hiểu được Thượng Đế
8CHÚA phán, “Tư tưởng ta không như tư tưởng các ngươi.
Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.
9Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì đường lối ta cũng cao hơn đường lối các ngươi
và tư tưởng ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.
10Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống
không trở lại cho đến khi đã thấm nhuần đất.
Khiến cho cây cỏ đâm chồi nẩy lộc,
tạo ra hạt giống cho nông gia
và bánh cho dân chúng.
11Lời ta phán cũng vậy.
Chúng sẽ không trở về với ta mà vô dụng,
mà sẽ hoàn thành việc ta muốn,
và thực hiện điều ta sai khiến chúng.
12Cho nên các ngươi sẽ ra đi vui mừng
và được dẫn đi trong hoà bình.
Núi đồi sẽ ca hát trước mặt các ngươi.
Cây cối trong đồng sẽ vỗ tay.
13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho gai gốc.
Cây sim sẽ mọc thế chỗ cỏ dại.
Chúng sẽ làm dấu hiệu về lời hứa CHÚA,
một dấu hiệu đời đời về lòng nhân từ
và quyền năng của Ngài, không bao giờ bị tiêu diệt.”

Currently Selected:

Ê-sai 55: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy