YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 52

52
Xi-ôn sẽ được giải cứu
1Hỡi Xi-ôn hãy thức dậy, thức dậy!
Hãy tỏ ra mạnh dạn!
Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem,
hãy trở nên xinh đẹp lại.
Những kẻ không chịu cắt dương bì,
cùng những người ngoại quốc chẳng tinh sạch#52:1 người ngoại quốc chẳng tinh sạch Hay “những người đàn ông dơ bẩn chưa chịu cắt dương bì.”
sẽ không được vào trong thành ngươi nữa.
2Hỡi Giê-ru-sa-lem, trước kia ngươi là tù nhân,
nay hãy phủi bụi và đứng dậy.
Hỡi thành Xi-ôn,#52:2 thành Xi-ôn Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.” Xem chữ “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ. trước kia ngươi là tù nhân,
Nay hãy cởi bỏ xiềng quanh cổ ngươi.
3CHÚA phán như sau:
“Vì ngươi bị bán mà không được trả đồng nào,
nên ngươi sẽ được chuộc mà không tốn kém gì.”
4CHÚA là Thượng Đế phán như sau:
“Ban đầu dân ta đi xuống Ai-cập để cư ngụ một thời gian.
Sau đó A-xy-ri bắt chúng làm nô lệ.”
5CHÚA phán, “Bây giờ hãy xem sự việc ra sao.
Một dân khác đã cướp dân ta đi mà không tốn kém gì.
Dân nầy là dân cai trị họ đã chế giễu ta.
Suốt ngày chúng nói phạm đến ta.
6Việc nầy xảy ra để dân ta biết ta là ai,
và trong tương lai, họ sẽ biết ta là Đấng#52:6 ta là Đấng Hay “Ta là Ta.” Đây là danh xưng Gia-vê (tiếng Hê-bơ-rơ) của Thượng Đế. Danh hiệu nầy cho thấy Ngài sống đời đời và luôn luôn hiện diện với dân Ngài. nói cùng họ.
Đấng đó chính là ta.”
7Người trèo qua các núi để rao tin mừng quả thật xinh đẹp,
đó là người loan tin hòa bình
và mang tin mừng, người loan báo sự cứu rỗi và bảo Xi-ôn rằng,
“Thượng Đế ngươi là Vua.”
8Hãy lắng nghe! Các lính canh#52:8 lính canh Những người lính đứng trên tường thành để xem có sứ giả đến hay quân thù tiến về phía thành phố. Nhưng đây có thể nghĩa là các nhà tiên tri. ngươi đang hò hét.
Tất cả bọn chúng đang reo hò!
Chính mắt họ sẽ thấy khi CHÚA trở lại Xi-ôn.
9Hỡi Giê-ru-sa-lem, hiện nay các tòa nhà ngươi đang bị tiêu hủy,
nhưng hãy reo vui lên, vì CHÚA đã an ủi dân Ngài.
Ngài đã giải cứu Giê-ru-sa-lem.
10CHÚA sẽ tỏ quyền năng thánh thiện của Ngài cho mọi dân tộc.
Rồi mọi người trên đất sẽ thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế chúng ta.
11Hỡi các ngươi, hãy đi ra, đi ra;
hãy ra khỏi Ba-by-lôn!
Đừng đụng đến những vật không sạch.
Hỡi các ngươi là những kẻ mang các vật thánh dùng trong việc thờ phụng CHÚA,
Hãy bỏ nơi đó và dọn mình cho sạch.
12Các ngươi sẽ không phải bị buộc phải hấp tấp rời Ba-by-lôn;
các ngươi sẽ không bị buộc phải bỏ chạy,
vì CHÚA sẽ đi trước các ngươi,
Thượng Đế của Ít-ra-en sẽ gìn giữ ngươi phía sau.#52:12 Thượng Đế … phía sau Điều nầy cho thấy Thượng Đế sẽ bảo vệ dân Ngài. Xem Xuất 14:19, 20.
Đầy tớ chịu khốn khổ của Chúa
13CHÚA phán,
“Hãy xem, đầy tớ ta sẽ hành động khôn ngoan.
Dân chúng sẽ tôn kính người.
14Nhiều người sẽ sửng sốt khi nhìn thấy người.
Diện mạo người thay đổi đến nỗi không giống con người nữa.
Hình dạng người biến đổi đến nỗi họ không nhận ra người là con người nữa.
15Nhưng nay người sẽ khiến các dân kinh ngạc.
Các vua sẽ sửng sốt và câm miệng.
Họ sẽ nhìn thấy những điều chưa ai nói với họ về người,
và họ sẽ hiểu điều họ chưa hề nghe.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy