YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 46

46
Các thần giả đều vô dụng
1Bên đã ngã xuống đất
và Nê-bô#46:1 Nê-bô Một thần giả của Ba-by-lôn. cúi lạy trước mặt ta.
Các thần tượng của chúng nó do thú vật chuyên chở.
Các tượng chạm chỉ là đồ nặng phải chở;
chỉ khiến thú vật chở chúng mệt mỏi thôi.
2Các thần nầy đều sẽ cúi lạy.
Chúng không thể tự cứu mình được,
mà bị mang đi như tù nhân.
3“Hỡi gia đình Gia-cốp, hãy nghe ta!
Tất cả các ngươi là dân Ít-ra-en còn sống sót hãy nghe đây!
Ta đã bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh;
Ta đã chăm sóc các ngươi từ khi mới lọt lòng mẹ.
4Dù khi ngươi trở về già,
ta cũng sẽ vẫn làm như vậy.
Dù cho tóc ngươi đã bạc,
ta cũng sẽ chăm sóc ngươi.
Ta đã dựng nên ngươi,
sẽ chăm sóc các ngươi.
Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu ngươi.
5Các ngươi có thể so sánh ta với ai khác không?
Không ai bằng ta hoặc giống ta.
6Có kẻ giàu vì nhiều vàng và cân bạc trên cái cân.
Họ thuê thợ bạc làm ra một vị thần.
Rồi cúi xuống bái lạy nó.
7Họ đặt nó lên vai rồi mang đi.
Họ đặt nó ở chỗ nào thì nó đứng yên chỗ đó;
nó không thể nào di động qua chỗ khác được.
Người ta la hét vào mặt nó,
nhưng nó không thể trả lời.
Nó không thể tự cứu khỏi mọi thảm họa.
8Hãy nhớ điều nầy,
đừng bao giờ quên!
Hãy suy nghĩ đến những điều nầy,
hỡi các ngươi là kẻ chống nghịch Thượng Đế.
9Hãy nhớ điều xảy ra từ xưa.
Hãy nhớ rằng ta là Thượng Đế, không có Thượng Đế nào khác.
Ta là Thượng Đế, không có ai giống như ta.
10Từ đầu ta đã cho ngươi biết việc sẽ xảy ra lúc cuối cùng.
Từ lâu ta đã cho ngươi biết việc chưa xảy đến.
Khi ta dự định điều gì thì điều đó xảy ra.
Điều ta muốn làm, ta sẽ làm.
11Ta kêu gọi một người từ Đông phương để thi hành kế hoạch ta;
từ một xứ xa xôi người đến như diều hâu.
Ta sẽ thực hiện điều ta phán.
Ta sẽ làm điều ta đã trù liệu.
12Hãy nghe ta, hỡi dân ương ngạnh,#46:12 ương ngạnh Hay “cứng lòng.”
và dân xa cách sự cứu rỗi.
13Ta sẽ sớm làm điều phải.
Ta sẽ sớm mang đến sự cứu rỗi.
Ta sẽ giải cứu Xi-ôn,
và mang vinh hiển cho Ít-ra-en.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;