Ê-sai 44:28

Ê-sai 44:28 BPT

Ta nói về Xi-ru như sau, Người là kẻ chăn của ta và sẽ làm theo ý muốn ta. Người sẽ bảo Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Ngươi sẽ được tái thiết!’ Người sẽ nói với đền thờ, ‘Người ta sẽ xây lại nền của ngươi.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 44:28