Ê-sai 43:20

Ê-sai 43:20 BPT

Ngay đến dã thú cũng cảm tạ ta như chó rừng và chim đà điểu. Chúng sẽ tôn kính ta khi ta tạo ra nước trong sa mạc và sông chảy trên đất khô để cung cấp nước cho dân ta là những kẻ ta đã chọn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share