Ê-sai 43:13

Ê-sai 43:13 BPT

“Ta xưa nay vẫn là Thượng Đế. Không ai có thể giải cứu dân chúng khỏi quyền lực của ta; khi ta hành động, không ai có thể thay đổi được.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share