YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 42

42
Đầy tớ đặc biệt của Chúa
1“Đầy tớ ta đây là kẻ ta yểm trợ,
là kẻ ta chọn lựa,
ta rất hài lòng về người.
Ta đã đặt Thần Linh ta trên người,
người sẽ mang công bình đến cho các dân.
2Người sẽ không kêu la
hay to tiếng trên đường phố.
3Người sẽ không bẻ cọng sậy bị dập
hay tắt ngọn lửa leo lét.
Người sẽ mang lại công bình;
4người sẽ không thất vọng hay bỏ cuộc
cho đến khi đã mang công bình đến cho thế gian.
Các dân ở xa sẽ tin cậy nơi sự dạy dỗ người.”
Chúa là Đấng cai trị và sáng tạo vũ trụ
5CHÚA là Thượng Đế đã phán những điều đó.
Ngài tạo nên bầu trời và trải nó ra.
Ngài trải đất ra cùng mọi vật trong đó.
Ngài ban sự sống cho mọi người trên đất,
tức cho mọi người đi lại trên đất.
6CHÚA phán, “Ta là CHÚA kêu gọi các ngươi làm điều thiện,
ta sẽ nắm tay và bảo vệ ngươi.
Ngươi sẽ làm dấu hiệu của giao ước ta với dân chúng,
làm ánh sáng chiếu cho mọi người.
7Ngươi sẽ giúp kẻ mù thấy đường.
Giải thoát người bị cầm tù,
ngươi sẽ dẫn những kẻ sống trong bóng tối ra khỏi ngục thất.
8Ta là CHÚA. Đó là danh ta.
Ta sẽ không nhường vinh hiển ta cho ai khác;
Ta sẽ không để thần tượng nào đoạt lấy sự ca ngợi của ta.
9Những điều ta báo trước đều đã thành sự thật,
và nay ta bảo cho các ngươi biết những điều mới.
Trước khi chúng xảy ra,
ta đã bảo cho ngươi biết rồi.”
Bài ca tụng Chúa
10Hãy hát một bài ca mới#42:10 bài ca mới Khi Thượng Đế làm một điều gì mới lạ cho dân Ngài thì họ làm một bài ca về điều ấy. cho CHÚA;
hãy hát ca tụng Ngài khắp nơi trên đất.
Hỡi các ngươi là kẻ lướt trên biển, hãy ca tụng Ngài
cùng mọi sinh vật sống trong biển cũng vậy.
Hỡi những kẻ ở xa xăm hãy ca tụng Ngài.
11Sa mạc và các thành phố nên ca tụng Ngài.
Những vùng định cư của Kê-đa hãy ca ngợi Ngài.
Hỡi những dân sống ở Sê-la hãy hát mừng;
họ nên la lớn lên từ các đỉnh núi.
12Họ nên dâng vinh hiển cho CHÚA.
Các dân sống ở những nơi xa xăm hãy ca tụng Ngài.
13CHÚA sẽ bước ra như chiến sĩ mạnh dạn;
Ngài sẽ thích thú như người sẵn sàng ra trận.
Ngài sẽ hô xung trận và đánh bại kẻ thù Ngài.
Thượng Đế rất nhẫn nại
14CHÚA phán, “Đã lâu nay ta không nói gì cả;
Ta đã làm thinh và kìm hãm mình.
Nhưng bây giờ ta sẽ kêu lớn
và ráng sức như đàn bà đang sinh nở.
15Ta sẽ tiêu diệt núi đồi
và làm khô héo tất cả các cây xanh trên đó.
Ta sẽ khiến sông ngòi trở thành đất khô
và làm cạn các ao nước.
16Rồi ta sẽ dẫn kẻ mù theo con đường chúng chưa hề đi,
Ta sẽ dắt chúng theo lối chúng chưa hề biết.
Ta sẽ biến bóng tối ra ánh sáng cho chúng,
và khiến đất gồ ghề trở nên bằng phẳng.
Ta sẽ làm những điều ấy;
Ta sẽ không rời bỏ dân ta.
17Nhưng những kẻ tin tưởng nơi thần tượng,
những kẻ nói cùng các tượng chạm rằng,
‘Các ngài là thần của chúng tôi’
sẽ bị thất vọng và sỉ nhục.
Dân Ít-ra-en không chịu nghe lời Chúa
18Hỡi các ngươi là kẻ điếc hãy nghe ta.
Hỡi các ngươi là kẻ mù hãy nhìn và thấy.
19Không ai đui mù hơn dân Ít-ra-en là tôi tớ ta,
hay điếc hơn sứ giả ta đã sai đi.
Không ai đui hơn những người thuộc về ta
hay mù hơn tôi tớ của CHÚA.
20Hỡi Ít-ra-en, ngươi đã thấy nhiều điều,
nhưng không chịu vâng lời.
Ngươi nghe nhưng không chịu để ý.”
21CHÚA đã khiến cho những sự dạy dỗ của Ngài
thật diệu kỳ, vì Ngài nhân đức.
22Các dân nầy đã bị đánh bại và cướp bóc.
Chúng bị sập bẫy trong hố
hoặc bị nhốt trong lao tù.
Các kẻ thù như bọn cướp đã bắt chúng đi,
không ai giải cứu chúng.
Các kẻ thù đã đày chúng đi,
mà không ai lên tiếng bảo,
“Hãy mang chúng về.”
23Có ai chịu nghe điều nầy không?
Trong tương lai các ngươi có chịu khó để ý nghe không?
24Ai để cho Gia-cốp bị cướp đi?
Ai để cho Ít-ra-en bị bóc lột?
Chính CHÚA đã để cho những việc đó xảy ra,
vì chúng ta đã phạm tội cùng Ngài.
Chúng ta không sống theo ý muốn Ngài
và không vâng theo lời dạy dỗ Ngài.
25Vì thế nên Ngài nổi thịnh nộ cùng chúng ta
và mang chiến tranh khủng khiếp đến cho chúng ta.
Khiến lửa vây phủ quanh dân Ít-ra-en,
nhưng họ chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Họ bị thiêu đốt,
nhưng chẳng thèm để ý.

Currently Selected:

Ê-sai 42: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy