YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 41

41
Chúa sẽ giúp đỡ các dân tộc
1CHÚA phán, “Hỡi các xứ xa xôi,
hãy yên lặng nghe ta.
Các dân hãy mạnh dạn lên.#41:1 hãy mạnh dạn lên Hay “hãy can đảm lên.” Xem Ê-sai 40:31.
Hãy đến nói chuyện với ta;
Chúng ta sẽ gặp nhau thảo luận xem ai phải.
2Ai đánh thức Đấng đến từ phương Đông?
Ai ban cho Ngài chiến thắng bốn phía?
Đấng mang Ngài lại, trao cho Ngài các dân tộc
và đánh bại các vua.
Ngài vung gươm thì các vua trở thành như bụi.
Ngài bắn cung thì họ bị thổi bay như trấu.
3Ngài rượt theo họ và không hề bị thương tích,
Ngài đi mà chân không chạm đất.
4Ai làm ra những chuyện đó?
Ai nắm lịch sử từ lúc ban đầu?
Chính ta, CHÚA là Đấng ấy.
Ta đã hiện hữu từ ban đầu,
và ta cũng sẽ vẫn còn đây khi mọi việc kết thúc.”
5Hỡi các nơi xa xăm hãy nhìn và kinh sợ;
Hỡi các nơi xa xăm trên đất, hãy run sợ.
Hãy đến gần nghe ta.
6Các người thợ giúp đỡ nhau bảo nhau rằng,
“Hãy mạnh dạn lên!”
7Người thợ khéo giục giã thợ bạc,
thợ dùng búa gõ nhẵn kim khí,
khuyến khích thợ rèn làm việc với cái đe.#41:7 cái đe Một khối thép nặng, phẳng mặt mà thở rèn đặt sắt nóng lên để đập thành hình dạng người ấy muốn.
Người nói rằng, “Mối hàn nầy tốt.”
Người lấy đinh đóng cái tượng vào đế để nó khỏi ngã.
Chỉ một mình Chúa mới có thể giải cứu
8CHÚA phán, “Hỡi dân Ít-ra-en, các ngươi là đầy tớ ta.
Hỡi dân cư Gia-cốp, ta đã chọn các ngươi.
Các ngươi thuộc gia đình của Áp-ra-ham, bạn ta.
9Ta rút ngươi ra từ xứ xa xăm trên đất
và gọi ngươi từ một miền xa thăm thẳm.
Ta bảo, ‘Ngươi là đầy tớ ta.’
Ta đã chọn ngươi và không chống nghịch ngươi.
10Cho nên đừng sợ, vì ta ở với ngươi.
Chớ kinh khiếp vì ta là Thượng Đế ngươi.
Ta sẽ khiến ngươi thêm mạnh và sẽ giúp đỡ ngươi;
Ta sẽ lấy tay phải ta mà nâng đỡ và giải cứu ngươi.
11Tất cả các dân đang nổi giận cùng ngươi
sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã.
Những kẻ chống nghịch ngươi sẽ biến mất.
12Các ngươi sẽ tìm kẻ thù mình, nhưng không thấy.
Những kẻ đối địch ngươi sẽ hoàn toàn biến mất.
13Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,
Đấng nắm tay phải ngươi, bảo ngươi,
‘Đừng sợ hãi, ta sẽ giúp đỡ ngươi.’
14Hỡi những kẻ sót lại trong Ít-ra-en,
đừng sợ cho dù ngươi yếu ớt và vô dụng.”#41:14 yếu ớt và vô dụng Nguyên văn, “như sâu bọ.”
CHÚA phán, “Chính ta sẽ giúp đỡ ngươi.
Đấng giải cứu ngươi
là Đấng Thánh của Ít-ra-en.
15Nầy, ta đã làm cho ngươi mới lại
như miếng ván đập lúa có răng bén.
Để ngươi đi trên các núi và chà đạp chúng.
Ngươi sẽ khiến đồi núi thành trấu.#41:15 Để ngươi đi … thành trấu Dấu hiệu về sức mạnh của các kẻ thù dân Ít-ra-en.
16Ngươi sẽ ném chúng lên trời,
để gió thổi chúng bay đi;
gió bão sẽ phân tán chúng.
Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA;
Ngươi sẽ hãnh diện
trong Đấng Thánh của Ít-ra-en.
17Kẻ nghèo khổ khốn cùng sẽ tìm nước,
nhưng không tìm được.
Lưỡi họ khô vì khát.
Nhưng ta, CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện của họ;
Ta, Thượng Đế của Ít-ra-en sẽ không để họ chết.
18Ta sẽ khiến sông chảy trên đồi khô,
và suối phun ra từ thung lũng.
Ta sẽ biến sa mạc ra hồ nước
và đất khô thành các suối.
19Ta sẽ khiến cây mọc trong sa mạc:
cây hương nam, cây keo, cây sim và cây thông.
Ta sẽ đặt cây thông, cây bách,
và cây tùng mọc chung nhau trong sa mạc.
20Người ta sẽ nhìn thấy những điều đó và hiểu;
họ sẽ suy nghĩ kỹ về những việc nầy.
Và biết rằng quyền năng CHÚA làm ra việc đó,
và rằng Đấng Thánh của Ít-ra-en đã thực hiện các việc nầy.”
Chúa thách thức các thần giả
21CHÚA phán, “Hãy trình bày lý lẽ ngươi ra.”
Vua của Gia-cốp bảo,
“Hãy cho ta thấy lý đoán của ngươi.
22Hãy mang các thần tượng ngươi vào để chúng tiết lộ chuyện tương lai.
Bảo chúng cho chúng ta biết chuyện xảy ra lúc ban đầu.
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ,
để chúng ta biết kết cục ra sao.
Hoặc cho chúng ta biết chuyện tương lai.
23Hãy cho chúng ta biết chuyện tương lai,
thì chúng ta sẽ tin các ngươi là thần.
Hãy hành động đi,
dù tốt hay xấu, để chúng ta sợ hãi.
24Các ngươi là thần vô dụng;
chẳng làm được gì cả.
Những kẻ thờ phụng các ngươi đáng ghê tởm.#41:24 đáng ghê tởm Hay “là những người ngu ngốc.” Từ ngữ nầy thường hay dùng trong tiếng Hê-bơ-rơ để mô tả những thần tượng và việc xấu xa mà Thượng Đế ghét.
25Ta đã mang một người đến từ phương Bắc.#41:25 một người đến từ phương Bắc Đây có thể là Xi-ru, vua Ba-tư. Ông ta trị vì khoảng năm 550–530 trước Công nguyên.
Ta đã gọi đích danh một người từ phương Đông,
và người biết ta.
Người dẫm đạp lên các vua như dẫm lên bùn,
như thợ gốm đạp lên đất sét.
26Ai cho chúng ta biết chuyện nầy trước khi nó xảy đến?
Ai báo trước cho chúng ta biết để chúng ta nói,
‘Ngài đã nói đúng’?
Không ai trong các ngươi cho chúng ta biết gì cả;
không ai trong các ngươi bảo cho chúng ta biết trước khi việc xảy ra;
không ai nghe các ngươi nói gì về chuyện đó cả.
27Ta, CHÚA là Đấng đầu tiên nói cho Giê-ru-sa-lem biết rằng
dân chúng sẽ hồi hương.
Ta sai sứ giả đến báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem.
28Ta nhìn các thần tượng,
nhưng chẳng tượng nào có thể trả lời cả.
Không ai trong chúng nó biết cho ý kiến;
Chẳng ai trong chúng nó có thể trả lời câu hỏi ta.
29Nầy, tất cả chúng nó đều là thần giả.
Không biết làm gì cả;
Chúng nó thật vô dụng.”

Currently Selected:

Ê-sai 41: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy