Ê-sai 39:3

Ê-sai 39:3 BPT

Nhà tiên tri Ê-sai liền đi đến gặp vua Ê-xê-chia hỏi, “Mấy người nầy nói gì vậy? Họ ở đâu đến?” Ê-xê-chia đáp, “Họ đến từ một xứ rất xa, từ Ba-by-lôn.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 39:3