YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 38

38
Bệnh của vua Ê-xê-chia
(II Vua 20:1-11; II Sử 32:24-26)
1Lúc đó vua Ê-xê-chia lâm bệnh nặng gần chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con A-mốt đến thăm và bảo, “CHÚA phán như sau: Hãy thu xếp mọi việc vì ngươi sẽ không sống được đâu mà sẽ qua đời.”
2Ê-xê-chia xoay mặt vào vách và cầu nguyện cùng CHÚA, 3“CHÚA ôi, xin nhớ rằng tôi đã luôn luôn vâng lời Ngài. Tôi đã hoàn toàn dâng hiến mình cho Ngài và làm điều phải trước mặt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia khóc thảm thiết.
4Sau đó CHÚA bảo Ê-sai: 5“Hãy đi nói với Ê-xê-chia: ‘CHÚA là Thượng Đế của Đa-vít, tổ tiên ngươi phán như sau: Ta đã nghe lời cầu nguyện ngươi và đã thấy nước mắt ngươi. Cho nên ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm tuổi nữa. 6Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-xy-ri; ta sẽ bảo vệ thành nầy.
7CHÚA sẽ thực hiện điều Ngài phán. Đây là dấu hiệu CHÚA tỏ cho ngươi: 8Bóng mặt trời đã đi xuống bàn trắc ảnh của A-cha,#38:8 bàn trắc ảnh của A-cha Các bực thềm trong một tòa nhà đặc biệt mà Ê-xê-chia dùng làm đồng hồ đo thời gian. Khi mặt trời rọi lên các bậc thang thì bóng của chúng cho thấy mấy giờ trong ngày. nhưng ta sẽ khiến bóng đó lui lại mười nấc.’” Vậy bóng mặt trời lui lại mười nấc.
Bài ca ngợi của vua Ê-xê-chia
9Sau khi Ê-xê-chia, vua Giu-đa bình phục thì ông viết bài ca nầy:
10Tôi nói, “Tôi đang ở giữa cuộc đời tôi.
Tôi có phải đi xuống cửa sự chết không?
Phần còn lại của đời tôi có bị lấy khỏi tôi không?”
11Tôi thưa, “Tôi sẽ không thấy CHÚA#38:11 CHÚA Bản Hê-bơ-rơ ghi “Gia-vê.” trong đất người sống nữa.
Tôi sẽ không thấy những người sống trên đất nữa.
12Nhà tôi đã bị phá sập và tước đoạt,
như lều của kẻ chăn chiên.
Đời tôi chấm dứt rồi, như miếng vải của thợ dệt cuốn lại
và bị cắt khỏi khung cửi.
Trong một ngày CHÚA đưa tôi đến đường cùng.
13Suốt đêm tôi kêu khóc thảm thiết.
Ngài nghiền nát xương cốt tôi như sư tử.
Trong một ngày CHÚA đưa tôi đến đường cùng.
14Tôi kêu lên như chim
và than vãn như chim cu đất.
Khi tôi mỏi mắt hướng về trời.
Lạy Chúa, tôi vô cùng thất vọng.
Xin giúp đỡ tôi.”
15Bây giờ tôi biết nói gì?
CHÚA đã cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra,
và Ngài khiến nó xảy ra.
Tôi đã gặp những khốn đốn trong linh hồn tôi,
cho nên suốt đời tôi sẽ khiêm nhượng.
16Lạy CHÚA, vì Ngài, mọi người được sống.
Vì Ngài, thần linh tôi cũng sống;
Ngài chữa lành và cho tôi sống.
17Những khốn đốn đó là ích lợi cho tôi.
Vì Ngài rất yêu tôi, không để tôi chết
nhưng ném tội lỗi tôi đi xa.
18Những kẻ ở âm phủ không thể ca ngợi Ngài;
người chết rồi không thể ca hát chúc tụng Ngài;
những ai đã qua đời không thể nào nhờ Ngài giúp đỡ.
19Chỉ những người sống mới có thể ca ngợi Ngài.
Họ sẽ ca ngợi Ngài như tôi ca ngợi Ngài hôm nay.
Các người cha phải thuật cho con mình
biết rằng CHÚA giúp đỡ.
20CHÚA đã cứu tôi,
cho nên suốt đời tôi,
chúng tôi sẽ gảy nhạc cụ bằng dây trong đền thờ CHÚA.
21Rồi Ê-sai bảo, “Hãy làm chất dẻo bằng trái vả đắp lên mụt nhọt của Ê-xê-chia, vua sẽ được lành.”
22Ê-xê-chia liền hỏi Ê-sai, “Sẽ có dấu hiệu gì cho thấy tôi sẽ đi lên đền thờ CHÚA không?”#38:21-22 Rồi Ê-sai bảo … CHÚA không Hai câu nầy đáng lẽ được đặt ngay sau câu 7 thì hợp lý theo bảng tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ. Xem II Vua 20:6-9.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy