Ê-sai 35:8

Ê-sai 35:8 BPT

Nơi đó sẽ có lối đi; đường cái đó sẽ được gọi là “Con Đường dẫn đến Thánh thiện.” Những kẻ ngu dại sẽ không được đi trên đó; đường ấy chỉ dành cho kẻ thuộc về Thượng Đế. Không một lữ khách nào, kể cả kẻ ngu dại, sẽ bị lạc trên đường ấy được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share