YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 31

31
Ít-ra-en nên trông cậy vào Thượng Đế
1Khốn cho những kẻ đi xuống Ai-cập nhờ cậy cứu giúp.
Chúng nghĩ rằng ngựa sẽ cứu chúng,
hoặc tin rằng nhiều quân xa
và đông lính kỵ mã hùng mạnh là được giải cứu.
Chúng không nhờ cậy Thượng Đế,
Đấng Thánh của Ít-ra-en,
hay xin CHÚA giúp mình.
2Ngài là Đấng khôn ngoan đang mang thảm hoạ đến cho chúng.
Chúng không thể thay đổi mệnh lệnh Ngài đã ra.
Ngài sẽ nghịch lại kẻ ác
và đồng lõa của chúng.
3Bọn Ai-cập cũng chỉ là người,
không phải Trời.
Ngựa của chúng cũng chỉ là thú vật,
không phải thần linh.
CHÚA sẽ giơ tay ra,
thì kẻ giúp đỡ chúng sẽ ngã,
và những người cầu cứu cũng té nhào.
Tất cả chúng nó đều sẽ cùng bị tiêu diệt.
4CHÚA phán cùng ta như sau:
“Khi sư tử đực hoặc sư tử con giết con mồi,
nó đứng trên con mồi đã chết và rống thật to.
Dù các kẻ chăn chiên tụ lại để đánh đuổi nó,
nó chẳng sợ tiếng họ hò hét,
hay e ngại tiếng ồn ào của họ.
Cho nên CHÚA Toàn năng sẽ ngự xuống,
chiến đấu trên núi và đồi của Xi-ôn.
5CHÚA Toàn năng sẽ bảo vệ#31:5 bảo vệ Nguyên văn, “đánh giặc thế cho.” Giê-ru-sa-lem, như chim bay trên tổ.
Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu thành;
Ngài sẽ ‘vượt qua’
và giải cứu Giê-ru-sa-lem.”
6Hỡi các ngươi là con cái Ít-ra-en, hãy trở lại cùng Thượng Đế là Đấng các ngươi chống nghịch. 7Đến lúc tất cả các ngươi phải thôi thờ lạy thần tượng bằng vàng và bằng bạc mà các ngươi làm ra và khiến mình phạm tội.
8“A-xy-ri sẽ bị gươm đánh bại, nhưng không phải gươm của con người.
Nó sẽ bị tiêu diệt bằng giáo mác, nhưng không phải giáo mác của con người.
A-xy-ri sẽ trốn chạy khỏi gươm giáo của Thượng Đế,
Còn các trai tráng của chúng sẽ bị bắt làm nô lệ.
9Chúng sẽ hốt hoảng;
nguồn bảo vệ của chúng sẽ bị tiêu diệt.
Cấp chỉ huy của chúng sẽ kinh hoàng
khi thấy lá cờ mặt trận của Thượng Đế,”
CHÚA, Đấng có lửa ở Xi-ôn
và lò lửa hực#31:9 lò lửa hực Hay “lò nướng” nghĩa là bàn thờ nơi đền thờ. ở Giê-ru-sa-lem, phán vậy.

Currently Selected:

Ê-sai 31: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy