YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 25

25
Bài ca tụng Thượng Đế
1Lạy CHÚA, Ngài là Thượng Đế tôi.
Tôi tôn trọng và ca tụng Ngài,
vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ.
Ngài luôn luôn làm điều Ngài phán;
và thực hiện điều Ngài hoạch định từ xưa.
2Ngài đã biến thành phố ra đống đá vụn
và tiêu hủy nó.
Đền đài của kẻ thù nay không còn nữa;
nó sẽ không được ai xây lại.
3Dân cư từ các nước hùng cường sẽ tôn kính Ngài;
thành phố của các dân hung bạo sẽ sợ hãi Ngài.
4Ngài che chở kẻ nghèo;
Ngài bênh vực kẻ cô thế khi họ gặp nguy khốn.
Ngài như nơi trú ẩn lúc giông bão,
như mái che họ khỏi nắng nóng.
Kẻ ác tấn công như mưa bão đập vào tường,
5như sức nóng trong sa mạc.
Nhưng Thượng Đế ơi,
Ngài ngăn chận cuộc tấn công hung bạo của chúng nó.
Như mây làm tươi mát ngày nóng nực thế nào,
Ngài cũng làm tắt tiếng ca
của những kẻ không có lòng từ bi như thế.
Bàn tiệc cho các đầy tớ Ngài
6CHÚA Toàn năng sẽ dọn
một bữa tiệc trên núi nầy cho các dân.
Một bữa tiệc đầy cao lương mỹ vị,
cùng với thịt ngon và rượu hảo hạng.
7Trên núi nầy Thượng Đế sẽ ném bỏ tấm màn che mọi dân,
tấm màn phủ trên mọi dân tộc;
8Ngài sẽ tiêu diệt sự chết cho đến đời đời.#25:8 Ngài sẽ … đời đời Một vài bản Hi-lạp ghi “Nhưng sự chết sẽ bị sự đắc thắng nuốt mất.”
CHÚA là Thượng Đế sẽ lau khô nước mắt trên mọi gương mặt.
Ngài sẽ cất sự sỉ nhục khỏi dân Ngài trên đất. CHÚA đã phán.
9Lúc đó mọi người sẽ bảo,
“Thượng Đế chúng tôi làm điều nầy!
Chúng ta đã trông đợi Ngài,
và Ngài đã đến giải cứu chúng ta.
Đây là CHÚA.
Chúng ta đã trông đợi Ngài,
chúng ta sẽ vui mừng hớn hở khi Ngài cứu chúng ta.”
10CHÚA sẽ bảo vệ núi nầy,
nhưng Ngài sẽ giày đạp Mô-áp,#25:10 Mô-áp Hay “kẻ thù.” Từ ngữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “kẻ thù.” kẻ thù chúng ta
như rơm rạ bị giày xéo trong đống phân.
11Chúng sẽ dang tay ra trong đó như người đang bơi.
Nhưng Thượng Đế sẽ hạ lòng kiêu căng của chúng xuống,
và những gì khôn khéo chúng làm sẽ không còn ra gì.
12Thượng Đế sẽ phá sập các vách vững chắc của Mô-áp.
Ngài sẽ ném chúng xuống bụi đất.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy