Ê-sai 2:18

Ê-sai 2:18 BPT

còn các thần tượng sẽ bị tiêu diệt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share