Ê-sai 2:12

Ê-sai 2:12 BPT

CHÚA Toàn Năng đã định một ngày để trừng phạt kẻ kiêu căng và khoác lác, chúng sẽ bị hạ xuống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share