Ê-sai 2:11

Ê-sai 2:11 BPT

Kẻ tự phụ sẽ bị hạ xuống, chúng sẽ cúi đầu vì xấu hổ. Lúc đó chỉ có một mình CHÚA được tôn cao.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share