Ê-sai 13
BPT

Ê-sai 13

13
Sứ điệp của Thượng Đế cho Ba-by-lôn
1CHÚA trao sứ điệp#sứ điệp 13:1 Hay “gánh nặng.” nầy về Ba-by-lôn cho Ê-sai, con trai A-mốt:
2Hãy giương cờ trên núi trọi#núi trọi 13:2 Đây có lẽ ám chỉ Ba-by-lôn..
Hãy gọi chúng nó.
Hãy giơ tay ra dấu bảo chúng nó
vào các cửa dành cho bậc quyền quí.
3Chính ta đã chỉ huy những kẻ ta biệt riêng ra cho mình.
Ta đã gọi các chiến sĩ để chúng thi hành cơn giận ta.
Chúng hớn hở vui mừng làm theo ý muốn ta.
4Hãy nghe tiếng ồn ào huyên náo trên núi,
tiếng của vô số người.
Hãy nghe tiếng ồn ào trong các nước,
tiếng của các dân tộc tập họp lại.
CHÚA Toàn Năng triệu tập quân lực Ngài để ra trận.
5Đạo quân nầy đến từ xứ rất xa, từ ven chân trời.
Trong khi nóng giận CHÚA dùng
đạo quân nầy làm vũ khí tiêu diệt cả nước.
6Hãy khóc đi, vì ngày phán xử của CHÚA gần đến rồi; Đấng Toàn Năng đưa sự hủy diệt đến#Đấng Toàn Năng … đến 13:6 Đây là một lối chơi chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ. Cụm từ “những chiến lợi phẩm” đọc lên nghe như “Thượng Đế Toàn Năng.”.7Dân chúng sẽ yếu sức vì hoảng sợ, và lòng can đảm họ cũng tiêu tan.8Ai nấy đều lo sợ. Sự đau khổ xâm chiếm họ; họ sẽ đau đớn như đàn bà đau đẻ. Ai nấy đều lo sợ nhìn nhau, mặt nào cũng đỏ bừng như lửa.
Phán quyết của Thượng Đế nghịch cùng Ba-by-lôn
9Nầy, ngày phán xử của CHÚA sắp đến ngày kinh khiếp, ngày thịnh nộ của Thượng Đế. CHÚA sẽ tiêu diệt đất và mọi kẻ có tội sống trong đó.10Các ngôi sao không chiếu sáng nữa; bầu trời sẽ trở nên tối tăm. Mặt trời trở nên đen tối khi mọc lên, mặt trăng cũng không chiếu sáng.
11CHÚA phán, “Ta sẽ trừng phạt thế gian vì tội ác nó và trừng phạt kẻ ác vì tội lỗi chúng. Ta sẽ trừ thói kiêu căng của những kẻ tự phụ, và ta sẽ diệt lòng tự kiêu của kẻ độc ác với người khác.12Sẽ chỉ còn lại có vài người, họ sẽ hiếm như vàng Ô-phia nguyên chất.13Ta sẽ làm cho trời rung, đất sẽ di chuyển ra khỏi chỗ nó, khi CHÚA Toàn Năng tỏ cơn thịnh nộ phừng phừng của Ngài.
14Bấy giờ dân chúng Ba-by-lôn sẽ chạy trốn như nai bị săn đuổi, như chiên không người chăn. Ai nấy chạy trở lại với dân mình; mỗi người chạy trở về đất mình.15Người nào bị bắt sẽ bị giết; ai bị bắt giữ sẽ chết vì gươm.16Các con thơ của họ sẽ bị đánh chết ngay trước mắt họ. Nhà cửa sẽ bị cướp bóc, vợ họ bị hãm hiếp.
17Nầy, ta sẽ khiến đạo quân Mê-đi tấn công Ba-by-lôn. Chúng không thèm bạc, cũng không màng đến vàng.18Các binh sĩ chúng sẽ dùng tên bắn các thanh niên; chúng không tội nghiệp con trẻ, cũng chẳng thương hại trẻ thơ.19Ba-by-lôn là nước xinh đẹp nhất trong các nước, dân Ba-by-lôn#dân Ba-by-lôn 13:19 Nguyên văn, “dân Canh-đê.” cũng rất hãnh diện về điều đó. Nhưng Thượng Đế sẽ tiêu diệt nó như tiêu diệt Xô-đôm và Gô-mô-rơ.
20Sẽ không ai còn ở hay định cư tại đó nữa. Không người Á-rập nào dựng lều tại đó; cũng chẳng có kẻ chăn chiên nào mang bầy chiên mình đến đó.21Chỉ có thú hoang trong sa mạc ở đó, còn nhà cửa chúng sẽ là nơi trú của chó rừng. Chim cú sẽ làm tổ ở đó, dê rừng#dê rừng 13:21 Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì từ ngữ nầy nghe như “có nhiều lông,” “con dê.” sẽ nhảy tung tăng khắp nhà.22Chó sói sẽ tru giữa các vách thành kiên cố, chó rừng sẽ sủa giữa các tòa nhà sang trọng. Ngày tận số của Ba-by-lôn gần đến, thời kỳ của nó gần xong rồi.”