Ê-sai 11
BPT

Ê-sai 11

11
Vua Hòa bình đang đến
1Một nhánh#nhánh 11:1 Nghĩa là một vua mới sẽ xuất thân từ gia đình Đa-vít. sẽ mọc ra từ gốc; một vị vua sẽ xuất thân từ gia đình Gie-xê#Gie-xê 11:1 Cha của vua Đa-vít..2Thần linh CHÚA sẽ ngự trên người. Thần linh đó sẽ ban cho người sự khôn ngoan, hiểu biết, tài hướng dẫn, và quyền năng. Thần linh đó sẽ dạy vua biết kính sợ CHÚA.3Vua sẽ vui mừng vâng theo CHÚA.
Người sẽ không phán đoán theo mắt thấy, hay quyết định theo tai nghe.4Nhưng người sẽ phân xử thanh liêm cho kẻ nghèo; phán quyết của người sẽ rất công bằng cho người nghèo khổ trong xứ. Theo lệnh người kẻ ác sẽ bị trừng phạt, và theo lời người kẻ ác sẽ bị xử tử.5Sức mạnh của người là sự nhân từ và công chính, như thắt lưng quanh hông người.
6Lúc đó muông sói sẽ sống an lành với chiên con, hùm beo sẽ nằm nghỉ chung với dê. Bò con, sư tử, và bò đực tơ sẽ ăn chung nhau, rồi một đứa trẻ thơ sẽ dắt chúng nó.7Bò cái và gấu sẽ ăn chung nhau vô sự. Các con nhỏ chúng nó sẽ nằm nghỉ chung. Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò.8Một em bé sẽ chơi kề hang rắn hổ mang#rắn hổ mang 11:8 Một loại rắn rất độc., còn một đứa trẻ sẽ thò tay vào ổ rắn độc.
9Chúng nó sẽ không làm hại hay tiêu diệt lẫn nhau trong khắp núi thánh ta, vì cả đất sẽ đầy sự hiểu biết CHÚA, như biển đầy tràn nước.
10Lúc đó vua mới xuất thân từ gia đình Gie-xê sẽ đứng lên làm cờ xí cho mọi dân tộc. Các dân sẽ tập họp quanh người, và nơi người ở sẽ đầy vinh hiển.
11Lúc đó CHÚA sẽ lại tìm kiếm mang về những kẻ sống sót từ A-xy-ri, Bắc Ai-cập, Nam Ai-cập, Cút, Ê-lam, Ba-by-lôn, Ha-mát, và các hải đảo ngoài biển khơi.12Thượng Đế sẽ giương cờ làm dấu cho các dân tộc, Ngài sẽ tập họp dân Ít-ra-en là những kẻ bị đày ra khỏi xứ mình. Ngài sẽ gom lại những dân bị tản lạc của Giu-đa từ khắp các nơi trên trái đất.
13Lúc đó Ép-ra-im sẽ không còn ganh tức nữa, Giu-đa cũng sẽ không còn kẻ thù nào. Ép-ra-im không còn tỵ hiềm với Giu-đa, và Giu-đa cũng sẽ không còn ghét Ít-ra-en nữa.14Nhưng Ép-ra-im và Giu-đa sẽ tấn công Phi-li-tin về phía Tây. Hai bên cùng nhau chiếm của cải các dân phương Đông#phương Đông 11:14 Thường dùng để chỉ vùng quanh Ba-by-lôn.. Họ sẽ chiến thắng Ê-đôm và Mô-áp, còn dân Am-môn#Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn 11:14 Ba quốc gia nằm về phía Đông xứ Ít-ra-en. Đó là ba quốc gia thù nghịch với Ít-ra-en trong nhiều năm. sẽ chịu phục tùng họ.
15CHÚA sẽ làm cho Hồng hải của Ai-cập khô cạn#CHÚA sẽ … khô cạn 11:15 Hay “CHÚA sẽ làm cho lưỡi của biển Ai-cập khô cạn.”, Ngài sẽ vẫy tay trên sông Ơ-phơ-rát và thổi cơn gió nóng khiến nó cạn nước. Ngài sẽ chia nó ra thành bảy con sông nhỏ để người ta có thể mang giày băng qua chúng được.16Cho nên dân sót lại của CHÚA còn sống sót sẽ có cách rời A-xy-ri, giống như lúc Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.