Ô-sê 9
BPT
9
Nỗi đau buồn của cảnh lưu đày
1Hỡi Ít-ra-en, đừng hớn hở;
đừng reo vui như các dân khác.
Ngươi như gái điếm
nghịch lại Thượng-Đế ngươi.
Ngươi nhận thù lao cho nghề mãi dâm#nhận thù lao cho nghề mãi dâm 9:1 Hay “phạm tội nhục dục” Điều nầy chứng tỏ dân chúng không trung thành với Thượng Đế nhưng cũng có thể nghĩa là họ hành lạc với các gái điếm trong đền thờ. Họ tin rằng làm như thế sẽ khiến các thần giả cho họ nhiều con và mùa màng tốt. trên mỗi sàn đạp lúa.
2Nhưng sàn đạp lúa và bàn ép rượu
không nuôi sống người ta được,
và rượu mới cũng sẽ không đủ.
3Dân cư sẽ không ở trong xứ của CHÚA.
Ít-ra-en#Ít-ra-en 9:3 Nguyên văn, “Ép-ra-im.” Xem “Ép-ra-im” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ. sẽ trở lại làm tù binh
như thuở còn ở Ai-cập,
và chúng sẽ ăn những món bị cấm ăn ở A-xy-ri.
4Dân Ít-ra-en sẽ không dâng của lễ
bằng rượu cho CHÚA;
chúng sẽ không dâng sinh tế cho Ngài.
Sinh tế của chúng sẽ giống như thức ăn nơi đám ma;
Thức ăn đó nhơ nhớp,
ai ăn nó cũng sẽ bị nhơ nhớp.
Thức ăn của chúng chỉ dùng cho đỡ đói thôi;
không thể dâng làm sinh tế trong đền thờ.
5Vậy đến các ngày lễ kỷ niệm và ngày lễ của CHÚA thì các ngươi phải làm sao?
6Dù dân chúng không bị tiêu diệt,
Ai-cập cũng bắt chúng.
Mem-phít#Mem-phít 9:6 Tên của một thành phố Ai-cập nổi tiếng về những lăng tẩm. sẽ chôn sống chúng.
Cỏ dại sẽ phủ lấp các kho báu bằng bạc của chúng,
và gai gốc sẽ xua đuổi chúng ra khỏi lều mình.
Dân Ít-ra-en gạt bỏ các nhà tiên tri
7Thời kỳ trừng phạt đã đến,
thời kỳ đền tội.
Ít-ra-en hãy biết điều nầy:
Các ngươi cho rằng nhà tiên tri
là người ngu ngốc,
và kẻ thiêng liêng là điên dại.
Ngươi phạm lắm tội,
và lòng ghen ghét của ngươi quá lớn.
8Ít-ra-en có phải là lính gác không?
Dân cư của Thượng-Đế có phải
là các nhà tiên tri không?
Nơi nào Ít-ra-en đi cũng đều vướng bẫy.
Chúng là kẻ thù trong nhà Thượng-Đế.
9Dân Ít-ra-en đã ngụp lặn trong tội lỗi,
như dân Ghi-bê-a#.
CHÚA sẽ nhớ lại điều ác chúng làm,
và Ngài sẽ trừng phạt tội chúng.
10“Khi ta tìm được Ít-ra-en,
giống như tìm được nho trong sa mạc.
Các tổ tiên ngươi giống như
trái vả đầu tiên trên cây.
Nhưng khi chúng đến Ba-anh Phê-ô#Ba-anh Phê-ô 9:10 Chuyện nầy xảy ra khi Mô-se đang hướng dẫn dân chúng đi trong sa mạc. Xem Dân 25:1-5.,
thì bắt đầu cúng lạy thần tượng,
Chúng trở thành gớm ghiếc
như những vật chúng thờ.
11Ít-ra-en sẽ bay đi như chim;
sẽ không ai mang thai,
không ai sinh sản,
không ai chịu thai nghén nữa.
12Nhưng dù cho Ít-ra-en nuôi dưỡng con cái,
ta cũng sẽ bắt chúng nó đi.
Khốn cho chúng nó khi ta từ bỏ chúng!
13Ta đã thấy Ít-ra-en,
giống như thành Tia,
được ban cho một nơi thoải mái.
Nhưng chẳng bao lâu nữa
dân Ít-ra-en sẽ mang con cái mình ra để bị giết.”
14Lạy CHÚA, xin hãy ban cho chúng
điều chúng đáng lãnh.
Ngài sẽ ban gì cho chúng?
Xin hãy làm cho các đàn bà của chúng
không sinh sản được;
Xin cho họ vú cạn sữa,
để không thể cho con bú được.
15“Tất cả những điều ác của chúng đều ở Ghinh-ganh,
Ta ghét chúng nơi đó.
Vì những tội lỗi chúng phạm,
Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi xứ ta.
Ta sẽ không còn yêu chúng nữa;
các lãnh tụ chúng đã chống nghịch ta.
16Ít-ra-en đã bị đánh ngã;
rễ của nó khô héo,
cây nó không sinh trái.
Dù nó có thêm con cái,
Ta sẽ giết các con mà chúng yêu.”
17Thượng-Đế sẽ gạt bỏ chúng,
vì chúng không vâng lời Ngài;
chúng sẽ lưu lạc giữa các dân.