Ô-sê 8
BPT

Ô-sê 8

8
Việc thờ thần tượng dẫn đến // cảnh tiêu diệt
1“Hãy đặt kèn lên môi
và thổi tiếng báo động!
Kẻ thù vồ dân CHÚA như chim ưng.
Dân Ít-ra-en đã phá giao ước
và chống lại lời giáo huấn ta.
2Chúng kêu la cùng ta,
‘Lạy Thượng-Đế chúng tôi ơi,
chúng tôi trong Ít-ra-en nhìn biết Ngài!’
3Nhưng Ít-ra-en đã từ bỏ điều thiện,
nên kẻ thù sẽ rượt đuổi chúng nó.
4Chúng tự chọn vua lấy cho mình,
không thèm xin phép ta.
Chúng tự chọn các lãnh tụ mình,
những người ta không hề biết.
Chúng lấy bạc vàng tạc thành tượng chạm,
vì vậy mà chúng sẽ bị tiêu diệt.
5Ta ghét tượng bò con trong Ít-ra-en#bò con trong Ít-ra-en 8:5 Hay “bò con trong Xa-ma-ri.” Xa-ma-ri là thủ đô của Ít-ra-en. Dân Ít-ra-en làm tượng bò con và đặt chúng trong đền thờ ở Đan và Bê-tên. Thượng Đế không muốn họ thờ các bò con nầy. Xem I Vua 12:26-30.!
Ta rất tức giận dân chúng.
Chúng sẽ bị nhơ nhớp cho đến bao giờ?
6Tượng chạm là vật do thợ làm ra;
không phải là thần.
Tượng bò con của Ít-ra-en
sẽ bị đập bể vụn.
7Dân Ít-ra-en làm điều ngu dại,
giống như gieo gió,
nhưng chúng sẽ gặt bão.
Giống như cọng lúa không hột,
nó chẳng tạo ra được gì.
Dù cho nó tạo ra được gì đi nữa,
thì các dân khác sẽ ăn nó.
8Ít-ra-en bị ăn nuốt;
dân ta trà trộn với các dân khác
và trở thành vô ích cho ta.
9Ít-ra-en giống như con lừa hoang đi rông.
Nó chạy đến A-xy-ri;
Nó đã thuê các dân khác bảo vệ mình.
10Dù cho Ít-ra-en đã trà trộn với các dân khác,
ta sẽ gom chúng nó về.
Chúng sẽ càng ngày càng yếu
khi chúng chịu khổ dưới tay vua A-xy-ri vĩ đại.
Ít-ra-ên thờ cúng thần tượng
11Dù Ít-ra-en đã xây nhiều bàn thờ hơn
để chuộc tội,
nhưng lại đã dùng bàn thờ
để phạm tội.
12Ta đã ghi lại nhiều lời dạy dỗ cho chúng,
nhưng chúng cho rằng
đó là những lời giáo huấn xa lạ.
13Dân Ít-ra-en dâng sinh tế cho ta
rồi ăn thịt,
nhưng CHÚA không hài lòng
về những sinh tế đó.
Ngài nhớ lại các điều ác chúng làm,
và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.
Chúng sẽ phải làm tôi mọi
trở lại như thuở còn ở Ai-cập.
14Ít-ra-en đã quên Đấng Tạo Hóa mình
và xây cung điện;
Giu-đa đã xây nhiều thành có vách kiên cố.
Nhưng ta sẽ sai lửa đến trên các thành đó
và tiêu diệt các toà nhà vững chắc của chúng.”