Ô-sê 7
BPT

Ô-sê 7

7
1“Khi ta chữa lành Ít-ra-en,
thì tội lỗi nó sẽ được bôi xóa,
và sự gian ác của Xa-ma-ri#Xa-ma-ri 7:1 Thủ đô của vương quốc Ít-ra-en ở miền Bắc. cũng vậy.
Chúng nó lường gạt quá nhiều!
Trộm cắp lẻn vào nhà,
và cướp bóc đầy trên đường phố.
2Chúng không hề nghĩ rằng
ta ghi nhớ những hành vi độc ác của chúng.
Những điều xấu chúng làm
đầy dẫy quanh chúng; ngay trước mắt ta.
Các vua gian ác của Ít-ra-en
3Những việc gian ác của chúng
khiến vua chúng vui mừng;
các quan cai trị hớn hở
với những lời dối trá của chúng.
4Nhưng tất cả chúng nó
đều là những kẻ phản động.
Chúng giống như lò nướng
do thợ làm bánh đốt lên.
Trong khi thợ nhồi bột,
thì không cần nung lửa nóng.
5Các vua say sưa đến nỗi ngày nào cũng phát bệnh.
Các quan trưởng điên cuồng vì rượu;
chúng kết ước với những kẻ
không biết Thượng Đế thật.
6Chúng cháy như lò nướng;
lòng chúng nóng sốt.
Ban đêm thì cơn giận chúng nguôi bớt,
nhưng khi bình minh đến
thì chúng đâm ra nóng nảy như lửa.
7Tất cả những người đó nóng như lò nướng;
thiêu đốt các quan cai trị mình.
Các vua đều bị lật đổ, không ai kêu cầu ta.
Ít-ra-en và các dân tộc khác
8Ít-ra-en đã pha trộn với các dân khác;
nó giống như bánh chiên chỉ chín có một mặt.
9Các dân ngoại quốc đã ăn nuốt sức mạnh của nó,
mà nó không biết.
Ít-ra-en yếu ớt như người già cả,
nhưng nó không hay.
10Tính kiêu căng của Ít-ra-en
khiến chúng nó thua trận;
chúng nó sẽ không trở về cùng CHÚA
là Thượng-Đế chúng nó
hay hướng về Ngài xin giúp đỡ.
11Ít-ra-en giống như chim bồ câu:
dễ bị gạt và ngờ nghệch.
Ban đầu chúng kêu Ai-cập giúp đỡ.
Rồi chúng quay sang A-xy-ri.
12Khi chúng đi, ta sẽ quăng lưới bắt chúng,
ta sẽ lôi chúng xuống
như chim trời;
Ta sẽ trừng phạt chúng nhiều lần
về điều ác chúng làm#Ta sẽ … chúng làm 7:12 Hay “Ta sẽ trừng phạt chúng nhiều lần về những giao ước của chúng.”.
13Khốn cho chúng vì đã rời bỏ ta!
Chúng sẽ bị tiêu diệt vì đã chống nghịch ta.
Ta muốn cứu chúng, nhưng chúng đã đặt điều dối trá chống ta.
14Chúng không gọi ta từ trong lòng.
Chúng chỉ nằm dài trên giường
rồi kêu khóc.
Chúng xúm nhau lại
xin thóc lúa và rượu mới,
Nhưng thật ra chúng quay khỏi ta.
15Dù ta đã huấn luyện
và thêm sức cho chúng,
chúng lại lập mưu ác nghịch ta.
16Chúng không trở về cùng Thượng Đế Chí Cao#Chúng không … Chí Cao 7:16 Hay “Chúng chuyển hướng nhưng không quay lại cùng ta.”.
Chúng giống như cây cung đã chùng
không thể bắn thẳng được.
Vì các lãnh tụ chúng khoe khoang
về sức lực mình,
chúng sẽ bị gươm giết,
và dân Ai-cập sẽ cười nhạo chúng.”