Ô-sê 1:3

Ô-sê 1:3 BPT

Vậy Ô-sê đi lấy Gô-me, con gái Đíp-la-im. Nàng thụ thai và sinh ra một con trai cho Ô-sê.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share