YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 1

1
Thượng Đế phán qua Con Ngài
1Xưa kia Thượng Đế dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ tiên chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy Ngài phán cùng chúng ta qua Con Ngài là Con mà Ngài đã chọn để làm chủ tể mọi loài. Ngài cũng đã tạo dựng toàn thế gian qua Con ấy. 3Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngồi bên phải#1:3 bên phải Chỗ ngồi danh dự và quyền hành. Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng. 4Con được tôn trọng hơn các thiên sứ vì Thượng Đế cho Con một danh trổi hơn danh các thiên sứ.
5Vì Thượng Đế chưa hề phán với thiên sứ nào rằng,
“Ngươi là Con ta.
Ngày nay ta đã sinh ngươi.”#Thi 2:7
Ngài cũng không bảo với thiên sứ nào,
“Ta sẽ sinh con ra,
còn ngươi sẽ làm Con ta.”#II Sam 17:4
6Còn khi đưa Con đầu lòng vào thế gian thì Ngài phán,
“Các thiên sứ của Thượng Đế phải thờ lạy Con.”#1:6 Các thiên sứ … Con Câu nầy được chép ở Phục 32:43 trong bản Bảy Mươi, tức bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hi-lạp, và cũng có ghi trong một bản Hê-bơ-rơ trong số Các Cuộn Sách tìm được ở Biển Chết.
7Đây là lời Thượng Đế phán về các thiên sứ:
“Thượng Đế khiến các thiên sứ giống như gió.#1:7 gió Đây cũng có nghĩa là “thần linh.”
Ngài làm cho các tôi tớ Ngài như ngọn lửa.”#Thi 104:4
8Còn về Con Ngài thì Thượng Đế phán:
“Lạy Thượng Đế, ngôi Ngài vững bền đời đời.
Ngài sẽ lấy sự công chính cai trị nước của Ngài.
9Chúa thích điều thiện, ghét điều ác,
cho nên Thượng Đế đã chọn ngươi
từ giữa các bạn hữu ngươi;
Ngài ban cho ngươi sự vui mừng
lớn hơn tất cả các bạn hữu ngươi.”#Thi 45:6-7
10Thượng Đế cũng phán,
“Lạy Chúa, từ ban đầu Ngài dựng nên trái đất
tay Ngài tạo ra các bầu trời.
11Chúng sẽ bị tiêu diệt,
nhưng Ngài sẽ còn đời đời.
Chúng sẽ cũ mòn như áo,
12Ngài sẽ cuốn chúng lại như cái áo,
và thay chúng như thay áo.
Nhưng Chúa không thay đổi,
các năm tháng Ngài không bao giờ chấm dứt.”#Thi 102:25-27
13Thượng Đế cũng chưa bao giờ bảo với thiên sứ nào:
“Hãy ngồi bên phải ta,
cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi dưới quyền quản trị của ngươi.#1:13 dưới quyền quản trị của ngươi Nguyên văn, “cho đến khi ta đặt kẻ thù làm bệ chân cho con.”#Thi 110:1
14Các thiên sứ là thần linh hầu việc Thượng Đế được sai đến để giúp những kẻ sẽ nhận được sự cứu rỗi.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy