Ha-ba-cúc 2:3

Ha-ba-cúc 2:3 BPT

Chưa đến thời kỳ mà sứ điệp ta được thành tựu, nhưng thời kỳ ấy cũng sắp đến rồi; sứ điệp ta sắp thành tựu. Trông có vẻ quá lâu, nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn nó sẽ đến, không trì hoãn đâu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share