YouVersion Logo
Search Icon

Sáng thế 28

28
Gia-cốp kiếm vợ
1Y-sác gọi Gia-cốp vào chúc phước và dặn, “Con không được lấy đàn bà Ca-na-an nào làm vợ. 2Hãy đi đến nhà Bê-thu-ên, ông ngoại con ở vùng Tây-Bắc Mê-sô-bô-ta-mi, nơi La-ban cậu con đang sống. Hãy lấy một trong các con gái của cậu con làm vợ. 3Nguyện Thượng Đế Toàn năng ban phước, cho con nhiều con cái, và khiến con trở thành một dám dân đông đảo, 4Nguyện Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, để con sẽ làm chủ miền đất mà con đang ở tạm, đất mà Thượng Đế đã ban cho Áp-ra-ham.”
5Vậy Y-sác sai Gia-cốp đến vùng Tây-Bắc Mê-sô-bô-ta-mi, nơi La-ban, anh của Rê-be-ca sinh sống. Bê-thu-ên người A-ram là cha của La-ban và Rê-be-ca. Rê-be-ca là mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.
6Ê-sau biết Y-sác đã chúc phước và bảo Gia-cốp đi sang vùng Tây-Bắc Mê-sô-bô-ta-mi để tìm vợ. Ông cũng biết rằng Y-sác đã dặn Gia-cốp không được lấy một thiếu nữ nào ở xứ Ca-na-an 7và Gia-cốp đã vâng theo lời cha mẹ đi sang vùng đó. 8Ê-sau biết Y-sác, cha mình, không thích các con mình lấy gái Ca-na-an làm vợ. 9Tuy Ê-sau đã có vợ nhưng ông đi đến Ích-ma-ên, con của Áp-ra-ham lấy Ma-ha-lát, con gái Ích-ma-ên làm vợ. Ma-ha-lát là chị của Nê-bai-ốt.
Chiêm bao của Gia-cốp ở Bê-tên
10Gia-cốp rời Bê-e-sê-ba lên đường sang Ha-ran. 11Đến một nơi kia, ông ngủ đêm vì mặt trời đã lặn. Ông tìm một tảng đá làm gối đầu để ngủ. 12Gia-cốp nằm chiêm bao thấy một cái thang từ đất bắc lên đến tận trời, và thấy các thiên sứ của Thượng Đế lên xuống trên thang. 13Gia-cốp cũng thấy CHÚA đứng trên đầu thang bảo rằng, “Ta là CHÚA, Thượng Đế của Áp-ra-ham, ông nội con, và là Thượng Đế của Y-sác. Ta sẽ cho con và dòng dõi con đất mà con hiện đang nằm ngủ. 14Dòng dõi con sẽ đông như bụi đất. Chúng sẽ lan tràn ra từ Tây sang Đông, từ Bắc đến Nam. Các gia tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước.
15Ta sẽ ở cùng con, phù hộ con bất cứ nơi nào con đi và sẽ mang con về xứ nầy. Ta sẽ không rời bỏ con cho đến khi ta đã thực hiện xong lời hứa với con.”
16Gia-cốp thức giấc nói, “CHÚA thật có nơi đây mà tôi không biết!”
17Ông đâm ra sợ hãi và tự nhủ, “Chỗ nầy thật đáng sợ! Đúng là nhà của Thượng Đế và là cửa thiên đàng.”
18Sáng sớm hôm sau Gia-cốp thức dậy, lấy tảng đá mình đã tựa đầu để ngủ dựng ngược lên rồi đổ dầu ô-liu trên đó. 19Trước kia thành ấy tên Lu-xơ, nhưng Gia-cốp đặt tên là Bê-tên.#28:19 Bê-tên Một thị trấn trong Ít-ra-en, có nghĩa là “nhà của Thượng Đế.”
20Rồi Gia-cốp khấn hứa, “Nguyện cầu Thượng Đế ở cùng và phù hộ con trong chuyến đi nầy. Cầu xin Ngài cho con đủ ăn đủ mặc, 21dẫn con trở về bình yên nơi nhà cha con. Nếu CHÚA thực hiện mọi điều đó thì Ngài sẽ là Thượng Đế của con. 22Tảng đá mà con dựng lên đây sẽ là nhà của Thượng Đế. Con sẽ dâng lên Ngài một phần mười những gì Ngài ban cho con.”

Currently Selected:

Sáng thế 28: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy