Sáng thế 24:67

Sáng thế 24:67 BPT

Y-sác đưa Rê-be-ca vào lều của Sa-ra, rồi lấy nàng làm vợ. Y-sác yêu quí Rê-be-ca, nên rất được an ủi sau khi mẹ ông qua đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share