Sáng thế 24:36

Sáng thế 24:36 BPT

Sa-ra, vợ của chủ tôi, sinh được một con trai trong tuổi già nua. Chủ tôi đã giao hết tài sản của mình cho người con ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share