Sáng thế 24:20

Sáng thế 24:20 BPT

Cô lật đật đổ nước trong bầu vào rãnh uống nước cho lạc đà. Cô chạy đi chạy lại xuống giếng lấy nước cho đến khi tất cả lạc đà đều đã khát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share