Sáng thế 23:1

Sáng thế 23:1 BPT

Sa-ra hưởng thọ được 127 tuổi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share