YouVersion Logo
Search Icon

Sáng thế 13

13
Áp-ram và Lót chia tay nhau
1Áp-ram, vợ ông, và Lót rời Ai-cập mang theo các tài sản và đi về vùng Nê-ghép, miền Nam Ca-na-an. 2Áp-ram rất giàu, có vô số gia súc, bạc và vàng.
3Sau đó ông rời vùng Nê-ghép trở về lại Bê-tên, nơi ông dựng trại trước kia, tức nơi nằm giữa Bê-tên và A-hi, 4là chỗ ông đã xây một bàn thờ. Vậy ông thờ phụng CHÚA tại đó.
Áp-ram và Lót chia rẽ nhau
5Trong thời gian cùng đi với Áp-ram, Lót cũng có rất nhiều bầy gia súc và lều trại. 6Áp-ram và Lót có quá nhiều gia súc đến nỗi đất không đủ cho cả hai người cư ngụ, 7vì thế mà bọn chăn gia súc của Áp-ram và Lót bắt đầu gây sự với nhau. Trong khi đó dân Ca-na-an và dân Phê-ri-xít đang sống trong xứ.
8Áp-ram bảo Lót, “Bác với cháu không nên gây sự với nhau làm gì, và bọn chăn gia súc chúng ta cũng không nên cãi nhau vì chúng ta là thân nhân ruột thịt. 9Thôi chúng ta nên chia tay nhau. Cả xứ ở trước mặt cháu đó. Nếu cháu chọn phía Bắc, bác sẽ đi phía Nam. Nếu cháu chọn phía Nam, bác sẽ đi phía Bắc.”
10Lót nhìn quanh thấy toàn vùng Thung lũng sông Giô-đanh có nhiều nước, giống như vườn của CHÚA, như xứ Ai-cập về hướng Xoa. (Đó là trước khi CHÚA hủy diệt Xô-đôm và Gô-mô-rơ.) 11Vì thế Lót chọn vùng phía Đông và định cư trong Thung lũng sông Giô-đanh. Vậy là Áp-ram và Lót chia tay nhau. 12Áp-ram sống trong xứ Ca-na-an, còn Lót sống trong các thành phố nằm trong Thung lũng sông Giô-đanh, rồi dời lều đến Xô-đôm. 13Dân Xô-đôm rất độc ác và phạm tội nặng cùng CHÚA.
14Sau khi Lót ra đi rồi, CHÚA bảo Áp-ram, “Hãy nhìn quanh con từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây. 15Tất cả vùng đất mà con nhìn thấy, ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời. 16Ta sẽ khiến cho dòng dõi con đông như cát bụi trên đất. Ai có thể đếm được cát bụi trên đất mới có thể đếm được con cháu con. 17Hãy đứng dậy! Đi khắp vùng đất mà ta sẽ cấp cho con.”
18Vậy Áp-ram dời trại và đi đến định cư gần các cây sồi lớn tại Mam-rê nơi thành Hếp-rôn. Ông xây một đền thờ cho CHÚA tại đó.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy