Ê-xê-chiên 35
BPT

Ê-xê-chiên 35

35
Lời tiên tri nghịch cùng Ê-đôm
1CHÚA phán cùng tôi rằng:2“Hỡi con người, hãy nhìn về hướng Ê-đôm và nói tiên tri nghịch nó.3Hãy nói rằng: CHÚA là Thượng Đế phán:
‘Hỡi Ê-đôm, ta nghịch ngươi.
Ta sẽ giơ tay ra nghịch ngươi
và biến ngươi thành sa mạc mông quạnh.
4Ta sẽ tiêu diệt các thành phố ngươi,
ngươi sẽ trở nên hoang vu.
Rồi ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.
5Xưa nay ngươi vốn là thù nghịch của Ít-ra-en.
Ngươi bỏ mặc chúng bị gươm giết
khi chúng gặp khốn đốn
và lúc chúng bị đoán phạt lần cuối.’”
6Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán: “Thật như ta hằng sống, ta sẽ để cho ngươi bị giết. Sự giết chóc sẽ theo đuổi ngươi. Vì ngươi không ghét những kẻ giết người cho nên sự chết chóc sẽ theo đuổi ngươi.7Ta sẽ biến Ê-đôm ra nơi điêu tàn hoang vu và tiêu diệt hết những ai ra vào nơi đó.8Ta sẽ khiến núi non nó đầy dẫy xác chết. Ai bị giết vì chiến tranh sẽ ngã chết trên đồi núi, trong thung lũng và trong các hố sâu của ngươi.9Ta sẽ khiến ngươi thành nơi đổ nát đời đời; sẽ không còn ai ở trong các thành phố ngươi nữa. Rồi ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.
10Ngươi nói, ‘Hai dân tộc Ít-ra-en và Giu-đa, hai xứ nầy sẽ thuộc về ta. Ta sẽ lấy chúng làm tài sản.’
Nhưng CHÚA có ở đó.11Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán: ‘Thật như ta hằng sống, ta sẽ đối xử với ngươi như ngươi đã đối xử với chúng. Ngươi tức giận và ganh tị vì ngươi ghét chúng. Cho nên ta sẽ trừng phạt ngươi để cho dân Ít-ra-en thấy rằng ta là ai.12Rồi ngươi sẽ biết rằng ta, CHÚA, đã nghe tất cả những điều sỉ nhục ngươi về các núi non của Ít-ra-en.’ Ngươi nói, ‘Chúng đã bị điêu tàn rồi. Chúng đã trở thành mồi ngon cho chúng ta.’13Ngươi không ngưng nói lời kiêu căng nghịch lại ta. Ta đã nghe ngươi nói.14Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán: Khắp đất sẽ vui mừng khi ta biến ngươi thành nơi điêu tàn hiu quạnh.15Ngươi đã vui mừng khi xứ Ít-ra-en bị tiêu hủy, nhưng ta cũng sẽ khiến cho ngươi cùng chung số phận. Hỡi núi Sê-ia và toàn xứ Ê-đôm, các ngươi sẽ trở thành nơi điêu tàn hiu quạnh. Rồi các ngươi sẽ biết ta là CHÚA.”