Ê-xê-chiên 13:21

Ê-xê-chiên 13:21 BPT

Ta cũng sẽ xé màn che mặt các ngươi để giải thoát dân ta khỏi tay các ngươi. Họ sẽ không bị quyền lực của các ngươi bắt lấy nữa. Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share