Ê-xê-chiên 13:17

Ê-xê-chiên 13:17 BPT

“Bây giờ, hỡi con người, hãy nhìn hướng về những người đàn bà trong dân chúng ngươi là kẻ bịa đặt lời tiên tri mình. Hãy nói tiên tri nghịch chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share