Ê-xê-chiên 13:1

Ê-xê-chiên 13:1 BPT

CHÚA phán cùng tôi rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share