Xuất Ai-cập 23:10

Xuất Ai-cập 23:10 BPT

“Trong sáu năm, ngươi hãy trồng trọt và gặt hái trong đất ruộng ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 23:10