Giáo huấn 7:28

Giáo huấn 7:28 BPT

Ta tìm tòi thì nhận thấy điều nầy: Trong một ngàn người thì ta tìm được một người đàn ông tốt, nhưng ta không tìm được một người đàn bà nào trong số ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share