Giáo huấn 4
BPT

Giáo huấn 4

4
Chết có tốt hơn không?
1Ta lại thấy những người bị ngược đãi trên đất nầy.
Ta thấy nước mắt của họ mà không ai an ủi.
Kẻ hung bạo có quyền thế,
nhưng không ai an ủi những người bị họ làm hại.
2Cho nên ta thấy người chết sướng hơn người sống.
3Còn những kẻ chưa sinh ra lại còn sướng hơn;
vì họ chưa thấy những chuyện gian ác trên đất nầy.
Vất vả mà làm gì?
4Ta thấy có người vất vả làm việc để thành công: Họ đố kỵ nhau. Điều nầy thật cũng vô ích như đuổi theo mây khói.
5Có người cho rằng khoanh tay không làm gì cả là dại,
vì sẽ chết đói.
6Chẳng thà có ít của mà thảnh thơi
còn hơn có nhiều của mà khốn khổ,
rồi rốt cuộc giống như đuổi theo mây khói.
7Ta lại cũng thấy chuyện vô ích nầy trên đất:
8Ta thấy một người không gia đình, không con cái, không anh em.
Anh ta làm việc vất vả
nhưng không bao giờ mãn nguyện.
Anh ta không bao giờ tự hỏi,
“Mình làm việc vất vả như thế nầy cho ai?
Sao không dành thì giờ hưởng thụ?”
Chuyện đó thật đáng buồn và vô nghĩa.
Bạn bè và gia đình tăng thêm sức mạnh
9Hai người tốt hơn một,
vì cả hai chung sức thì làm được nhiều việc hơn#làm được … hơn 4:9 Hay “ích lợi hơn cho họ.”.
10Nếu một người ngã, thì người kia đỡ lên.
Nhưng nếu chỉ có một mình mà ngã, thì không có ai đỡ mình lên.
11Nếu hai người nằm chung thì ấm,
còn một người làm sao ấm được?
12Một người có thể bị kẻ thù đánh thắng,
nhưng hai người chung sức có thể tự vệ được.
Một dây thừng bện bằng ba sợi rất khó đứt.
Danh vọng, quyền lực đều vô ích
13Chú bé nghèo mà khôn còn hơn ông vua già mà dại vì không nghe ý kiến hay.14Chú bé lên làm vua. Nó được sinh ra trong cảnh nghèo trong vương quốc của vị vua già ấy, thậm chí đã từng ngồi tù trước khi lên làm vua.15Ta nhìn xem những người sống trên đất theo nó để tôn nó làm vua.16Nhiều người theo nó lúc đầu nhưng về sau không thích nó nữa. Cho nên danh vọng quyền hành đều vô ích giống như chạy theo mây khói.