YouVersion Logo
Search Icon

Giáo huấn 3

3
Việc gì cũng có định kỳ
1Mọi việc đều có định kỳ, mọi sự trên đất đều có thời kỳ riêng.
2Có lúc sinh,
và có lúc tử.
Có lúc trồng
và có lúc nhổ.
3Có lúc giết hại
và có lúc chữa lành.
Có lúc hủy phá
và có lúc xây dựng.
4Có lúc khóc
và có lúc cười.
Có lúc buồn bã
và có lúc nhảy múa.
5Có lúc ném đá
và có lúc thu đá lại.#3:5 Có lúc ném đá … thu đá lại Hay “Có lúc hạ vũ khí xuống, cũng có lúc nhặt vũ khí lên.”
Có lúc ôm ấp
và có lúc ruồng rẫy.
6Có lúc tìm kiếm
và có lúc thôi tìm.
Có lúc giữ đồ vật
và có lúc ném đồ vật đi.
7Có lúc xé rách
và có lúc vá lại.
Có lúc im lặng
và có lúc lên tiếng.
8Có lúc yêu
và có lúc ghét.
Có lúc chiến tranh
và có lúc hoà bình.
Thượng Đế cầm quyền trên thế giới
9Người ta có được lợi ích gì từ công lao của mình không? 10Ta thấy công việc nhọc nhằn mà Thượng Đế giao cho con người làm. 11Thượng Đế cho chúng ta khả năng suy nghĩ về thế gian nầy nhưng chúng ta không thể hiểu hết mọi việc Ngài làm.
12Cho nên ta thấy tốt nhất là con người vui hưởng công việc của tay mình đang khi còn sống. 13Vì thế ai có thể ăn uống, vui hưởng công khó mình làm thì đó là ân huệ Ngài cho.
14Ta biết mọi việc Thượng Đế làm đều còn đời đời. Không ai thêm hay bớt được điều gì Ngài đã làm. Ngài làm như thế để mọi người kính sợ Ngài.
15Việc gì hiện đang xảy ra thì trước kia đã xảy ra rồi,
và việc gì sẽ xảy ra trong tương lai thì trước đó cũng đã xảy ra.
Thượng Đế khiến sự việc tái diễn nhiều lần.
Cảnh bất công trên đời
16Ta cũng nhận thấy điều nầy trên đời:#3:16 trên đời Nguyên văn, “dưới mặt trời.”
Chỗ đáng có công lý, thì lại thấy gian ác;
chỗ đáng có lẽ phải, thì lại thấy điều trái.
17Ta tự nhủ,
“Thượng Đế dự liệu thời kỳ cho mỗi việc và mỗi hành vi,
để Ngài có thể phân xử người tốt, kẻ xấu.”
Con người có giống thú vật không?
18Ta suy nghĩ điều con người làm và tự nhủ: Thượng Đế muốn thử nghiệm con người, để họ thấy rằng họ chẳng hơn gì loài thú. 19Việc xảy ra cho loài thú cũng xảy ra cho loài người; cả hai loài cùng có hơi thở,#3:19 hơi thở Hay “thần linh.” cả hai loài cùng chết. Loài người không hơn gì loài thú vì cả hai đều vô ích. 20Cả hai cùng chung số phận; cả hai đều từ bụi đất mà ra rồi cả hai cũng sẽ trở về với bụi đất. 21Có ai biết chắc được là hồn loài người sẽ lên ở với Thượng Đế và hồn loài thú sẽ đi xuống đất không? 22Do đó ta thấy tốt nhất là con người vui hưởng công việc mình làm vì đó là phần số mình. Vì chẳng ai biết được những việc gì sẽ xảy ra sau khi mình qua đời.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;