Giáo huấn 11:4

Giáo huấn 11:4 BPT

Ai chờ cho thời tiết thuận hoà sẽ không gieo, ai nhìn mây sẽ không gặt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share