Giáo huấn 11:3

Giáo huấn 11:3 BPT

Nếu mây chứa đầy mưa, mưa sẽ tưới đất. Cây có thể ngã về hướng bắc hay hướng nam, hễ ngã hướng nào thì nó nằm ngay chỗ đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share