Giáo huấn 11:1

Giáo huấn 11:1 BPT

Hãy làm điều tốt ở những nơi ngươi đến, vì sau một thời gian những điều ấy sẽ trở lại cùng ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share