Phục truyền luật lệ 33
BPT

Phục truyền luật lệ 33

33
Mô-se chúc phước cho dân chúng
1Mô-se, người của Thượng Đế chúc phước như sau cho dân Ít-ra-en trước khi ông qua đời.2Ông nói:
“CHÚA đến từ núi Si-nai
và mọc lên như mặt trời từ Sê-ia#Sê-ia 33:2 Hay “Ê-đôm.”;
từ núi Pha-ran# Ngài tỏ ra sự oai nghiêm Ngài.
Ngài đến với hàng ngàn người thánh#người thánh 33:2 Đây có thể là các thiên sứ.,
từ các núi miền Nam#từ các núi miền Nam 33:2 Câu nầy trong bản Hê-bơ-rơ không rõ nghĩa..
3Chắc hẳn CHÚA yêu thương dân Ngài
và chăm sóc những ai thuộc về Ngài.
Họ thờ lạy dưới chân Ngài,
và được Ngài dạy dỗ.
4Mô-se ban cho chúng tôi những luật lệ nầy là di sản cho dân chúng Gia-cốp.
5CHÚA làm vua trên Ít-ra-en khi các lãnh tụ của dân chúng nhóm họp lại,
khi các chi tộc Ít-ra-en tập họp.”
Phúc lành của Ru-bên
6“Nguyện cho dân Ru-bên được sống, không bị chết,
nhưng dân số ít ỏi thôi.”
Phúc lành của Giu-đa
7Về dân chúng Giu-đa, Mô-se chúc như sau:
“Lạy CHÚA, xin nghe lời khẩn nguyện của Giu-đa;
mang họ trở về cùng dân mình.
Họ dùng tay để tự vệ.
Xin giúp họ đánh quân thù!”
Phúc lành của Lê-vi
8Về dân Lê-vi, Mô-se chúc như sau:
“Lạy CHÚA, Thu-mim và U-rim của Ngài thuộc về Lê-vi mà Ngài yêu.
Lạy CHÚA, Ngài thử họ ở Ma-sa
và tranh luận với họ nơi các suối Mê-ri-ba#Ma-sa … suối Mê-ri-ba 33:8 Xin xem truyện nầy ở Dân 20:1-13..
9Họ nói như sau về cha và mẹ mình,
‘Tôi không biết họ.’
Họ không biệt đãi anh em mình
hay thiên vị con cái mình,
khi bảo vệ lời Ngài và canh giữ giao ước Ngài.
10Họ dạy luật lệ cho dân Gia-cốp,
và truyền lời giáo huấn Ngài cho dân Ít-ra-en.
Họ thắp hương trước mặt Ngài,
và dâng của lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài.
11Lạy CHÚA, xin giúp họ thêm mạnh;
chúc phước công việc tay họ làm.
Xin hãy đánh bại những kẻ tấn công họ,
và đừng để kẻ thù ngóc đầu lên được.”
Phúc lành của Bên-gia-min
12Còn về dân Bên-gia-min, Mô-se chúc như sau:
“Những kẻ được CHÚA yêu sẽ sống trong cánh tay Ngài,
vì CHÚA gìn giữ họ suốt ngày.
Những kẻ Ngài yêu sẽ nghỉ ngơi với Ngài.”
Phúc lành của Giô-xép
13Mô-se nói như sau về dân chúng Giô-xép:
“Nguyện CHÚA ban phước cho đất họ bằng sương móc kỳ diệu từ trời,
và bằng nước từ các suối dưới đất,
14bằng những trái cây tốt nhất mà mặt trời mang lại,
cùng những cây trái tốt nhất mà mặt trăng mang đến.
15Nguyện các núi xưa sinh sản ra mùa màng tốt,
và các núi đời đời sinh ra các trái cây ngon nhất.
16Nguyện toàn trái đất sinh sản ra trái cây ngon ngọt,
và nguyện CHÚA là Đấng sống giữa bụi cây cháy mãn nguyện.
Nguyện những phúc lành nầy ban trên đầu của Giô-xép,
trên trán của hoàng tử giữa vòng anh em mình.
17Giô-xép có vẻ oai nghi của con bò đực đầu lòng;
người mạnh như con bò rừng.
Người sẽ húc các quốc gia khác,
thậm chí đến các quốc gia ở xa.
Đó là một vạn người Ép-ra-im,
và hàng ngàn người Ma-na-xe.”
Phúc lành của Xê-bu-lôn và Y-xa-ca
18Về dân Xê-bu-lôn, Mô-se chúc như sau:
“Hỡi Xê-bu-lôn, hãy vui mừng khi ngươi đi ra.
Còn Y-xa-ca ơi, hãy vui mừng trong lều trại ngươi.
19Chúng sẽ gọi các dân lên núi,
nơi họ dâng của lễ công bình.
Họ sẽ hưởng mọi vật trong biển,
và hưởng những vật quí giấu kín trong cát nơi bờ biển.”
Phúc lành của Gát
20Mô-se nói như sau về dân Gát:
“Hãy ca ngợi CHÚA đã ban thêm đất cho Gát!
Gát như con sư tử, xâu xé tay chân và đầu.
21Họ chọn đất tốt nhất cho mình.
Họ nhận phần lớn, như phần cấp cho sĩ quan.
Khi các lãnh tụ của dân chúng họp lại,
thì dân Gát làm điều đẹp lòng CHÚA,
và họ phân xử công minh cho dân Ít-ra-en.”
Phúc lành của Đan
22Về dân Đan, Mô-se chúc như sau:
“Đan như sư tử con nhảy ra khỏi Ba-san.”
Phúc lành của Nép-ta-li
23Về dân Nép-ta-li, Mô-se chúc như sau:
“Nép-ta-li vui hưởng lòng nhân từ,
và ơn phước CHÚA.
Ngươi sẽ nhận phần đất phía tây và phía nam.”
Phúc lành của A-se
24Còn về dân A-se#A-se 33:24 A-se có nghĩa là “được phước” hay “vui mừng.”, Mô-se chúc:
“A-se là con trai được phước nhất;
nguyện ngươi được các anh em yêu thích.
Nguyện ngươi ngâm chân trong dầu ô liu.
25Các cổng của ngươi sẽ có các khóa sắt và đồng,
ngươi sẽ mạnh mẽ suốt đời.”
Mô-se ca tụng Thượng Đế
26“Không ai giống như Thượng Đế của Ít-ra-en,
Ngài ngự qua các từng trời để giúp đỡ ngươi,
Ngài cỡi trên các đám mây trong sự uy nghi Ngài.
27Thượng Đế hằng sống là nơi trú ẩn an toàn của ngươi,
và tay Ngài sẽ nâng đỡ ngươi mãi mãi.
Ngài sẽ đánh đuổi kẻ thù ngươi trước mặt ngươi và bảo rằng,
‘Hãy tiêu diệt kẻ thù!’
28Dân Ít-ra-en sẽ nằm xuống bình yên.
Suối của Gia-cốp là của ngươi.
Đất đai ngươi đầy ngũ cốc và rượu mới,
nơi bầu trời nhễu sương xuống.
29Hỡi Ít-ra-en, ngươi có phúc!
Không ai giống như ngươi vì ngươi là dân được CHÚA cứu.
Ngài là cái thuẫn và là Đấng hỗ trợ ngươi;
Ngài là gươm vinh hiển ngươi.
Các kẻ thù ngươi sẽ sợ sệt ngươi,
còn ngươi sẽ dẫm lên các nơi thánh của chúng nó.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.