Phục truyền luật lệ 29:28

Phục truyền luật lệ 29:28 BPT

Vì CHÚA đã nổi thịnh nộ cùng họ cho nên Ngài ném họ ra khỏi quê hương và đày họ qua một xứ khác là nơi họ hiện sống.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share