Phục truyền luật lệ 29:19

Phục truyền luật lệ 29:19 BPT

Đó là những kẻ nghe lời nguyền rủa nầy mà tự trấn an, “Chúng ta sẽ bình yên dù cho chúng ta tiếp tục làm theo ý mình đi nữa.” Đó là những kẻ sẽ tiêu hủy hết đất đai của ngươi, cả đất ướt và khô.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share