YouVersion Logo
Search Icon

Phục truyền luật lệ 27

27
Luật lệ để xác nhận giao ước
1Rồi Mô-se, cùng với các bô lão Ít-ra-en, truyền dặn dân chúng như sau, “Hãy giữ mọi mệnh lệnh ta ban cho ngươi hôm nay. 2Ít lâu nữa các ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh đi vào đất mà CHÚA, là Thượng Đế sẽ ban cho ngươi. Trong ngày đó, hãy dựng một vài tảng đá lớn và lấy vôi trét lên. 3Sau khi ngươi băng qua thì ghi những lời giáo huấn sau đây lên đó. Rồi ngươi sẽ vào xứ mà CHÚA, là Thượng Đế ngươi ban cho ngươi, một xứ phì nhiêu, như CHÚA là Thượng Đế của tổ tiên ngươi đã hứa.
4Sau khi ngươi băng qua sông Giô-đanh, hãy dựng các tảng đá nầy trên núi Ê-banh, như ta truyền dặn ngươi hôm nay, và lấy vôi trét lên. 5Dựng một bàn thờ bằng đá tại đó cho CHÚA là Thượng Đế ngươi, nhưng không được dùng dụng cụ bằng sắt để đẽo đá; 6Hãy dựng bàn thờ cho CHÚA, là Thượng Đế, dùng các tảng đá nguyên. Hãy dâng các của lễ thiêu trên đó cho CHÚA, là Thượng Đế ngươi, 7và dâng của lễ thân hữu, rồi ăn uống và vui chơi trước mặt CHÚA là Thượng Đế ngươi. 8Rồi khắc rõ ràng những lời của các luật lệ sau đây trên các tảng đá ấy.”
Những lời ghi trong luật lệ
9Rồi Mô-se và người Lê-vi là các thầy tế lễ nói với toàn thể dân Ít-ra-en như sau, “Toàn dân Ít-ra-en, hãy im lặng nghe đây! Hôm nay các ngươi đã trở thành dân của CHÚA, là Thượng Đế ngươi. 10Hãy vâng lời CHÚA, là Thượng Đế ngươi và giữ mọi mệnh lệnh cùng luật lệ ta ban cho ngươi hôm nay.”
11Hôm đó Mô-se truyền cho dân chúng mệnh lệnh nầy: 12Khi ngươi băng qua sông Giô-đanh, các chi tộc sau đây sẽ đứng trên núi Ghê-ri-xim để chúc phước cho dân chúng: Xi-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-xa-ca, Giô-xép, và Bên-gia-min. 13Còn các chi tộc sau đây sẽ đứng trên núi Ê-banh để loan báo những lời nguyền rủa: Ru-bên, Gát, A-se, Xê-bu-lôn, Đan, và Nép-ta-li.
14Người Lê-vi sẽ nói lớn cùng cả dân Ít-ra-en rằng:
15“Ai làm hình tượng hay tượng chạm và lén lút dựng nó lên, người đó sẽ bị nguyền rủa vì CHÚA ghét các hình tượng do con người làm ra.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
16“Ai không tôn kính cha mẹ mình sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
17“Ai dời tảng đá dùng làm ranh giới đất#27:17 tảng đá dùng làm ranh giới đất Một tảng đá hay một dấu hiệu làm lằn ranh phân chia đất. của người láng giềng mình sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
18“Ai dẫn người mù đi lầm đường sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
19“Ai ngăn cản công lý thi hành cho người ngoại quốc hay cô nhi quả phụ sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
20“Ai ăn nằm với vợ của cha mình sẽ bị nguyền rủa vì đó là điều sỉ nhục cho cha mình.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
21“Ai ăn nằm với thú vật sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
22“Ai ăn nằm với chị em mình, dù cho chị em đó là con gái của cha, hay con gái của mẹ mình sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
23“Ai ăn nằm với mẹ vợ mình sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
24“Ai lén lút giết người láng giềng mình sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
25“Ai nhận tiền để giết người vô tội sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”
26“Ai không tôn trọng và làm theo các lời của luật lệ nầy sẽ bị nguyền rủa.”
Toàn dân phải nói, “A-men!”

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy