YouVersion Logo
Search Icon

Phục truyền luật lệ 2

2
Dân Ít-ra-en lang thang trong sa mạc
1Rồi chúng ta quay lại, đi theo đường vào sa mạc, về hướng Hồng hải như CHÚA dặn ta. Chúng ta băng qua vùng núi Ê-đôm#2:1 Ê-đôm Hay “Sê-ia.” trong nhiều ngày. 2Sau đó CHÚA bảo ta, 3“Các ngươi đã đi qua vùng núi nầy khá lâu rồi. Thôi bây giờ hãy quay sang hướng Bắc, 4và ra chỉ thị nầy cho dân chúng: ‘Nay mai đây các ngươi sẽ đi qua xứ của thân nhân các ngươi, tức con cháu Ê-sau đang sống ở Ê-đôm. Họ sẽ sợ các ngươi nhưng các ngươi phải thận trọng. 5Chớ nên gây chiến với họ. Ta sẽ không cho các ngươi miếng đất nào của họ dù miếng đất lớn bằng bàn chân đi nữa, vì ta đã cấp núi Ê-đôm cho Ê-sau làm sản nghiệp. 6Khi các ngươi dùng thức ăn hay nước uống của họ, nhớ phải trả tiền.’” 7CHÚA đã ban phước cho các ngươi rất nhiều. Ngài đã gìn giữ các ngươi trong khi đi qua sa mạc bao la nầy. CHÚA là Thượng Đế đã ở với các ngươi trong bốn mươi năm qua, cấp cho các ngươi mọi thứ cần dùng.
8Cho nên chúng ta đi qua xứ của thân nhân chúng ta tức con cháu Ê-sau đang sinh sống ở Ê-đôm. Chúng ta tránh con đường đi đến Biển Chết từ thị trấn Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be. Chúng ta quay qua con đường đi đến sa mạc Mô-áp.
Dân Ít-ra-en đến vùng đất A-rơ
9Sau đó CHÚA bảo ta, “Đừng đụng chạm đến dân Mô-áp. Đừng gây chiến với họ vì ta sẽ không cho các ngươi mảnh đất nào của họ. Ta đã cấp vùng đất A-rơ cho con cháu Lót#2:9 con cháu Lót Các con trai của Lót là Mô-áp và Am-môn. Xem Sáng 19:30-38. làm tài sản.”
10Người Ê-mít trước kia sống ở A-rơ là những người hùng mạnh và rất đông đảo. Họ cao lớn như dân A-nác. 11Dân Ê-mít có lẽ thuộc gốc dân Rê-pha-im, giống như người A-nác nhưng dân Mô-áp gọi họ là dân Ê-mít. 12Người Hô-rít trước kia cũng sống ở Ê-đôm nhưng con cháu Ê-sau đánh đuổi họ đi và tiêu diệt họ, lấy đất họ như dân Ít-ra-en đã chiếm đất mà CHÚA cấp cho họ.
13Rồi Chúa bảo ta, “Bây giờ hãy lên đường băng qua Thung lũng Xê-rét.” Nên chúng ta băng qua thung lũng đó. 14Từ khi chúng ta rời Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi băng qua Thung lũng Xê-rét là ba mươi tám năm. Đến lúc đó thì các chiến sĩ trong các ngươi đều đã qua đời theo như CHÚA báo trước. 15CHÚA tiếp tục tiêu diệt họ khỏi doanh trại cho đến khi tất cả đều chết hết.
16Khi người chiến sĩ cuối cùng trong đám họ đã chết, 17thì CHÚA bảo ta, 18“Hôm nay các ngươi sẽ đi băng qua biên giới Mô-áp ở A-rơ. 19Khi các ngươi đến gần dân Am-môn thì đừng khiêu khích hay gây chiến với họ vì ta sẽ không cấp mảnh đất nào của họ cho các ngươi đâu. Ta đã cấp đất ấy cho con cháu Lót làm tài sản.”
20Đất đó trước kia người ta đoán là của dân Rê-pha-im vì dân nầy trước đây sống ở đó nhưng dân Am-môn gọi họ là dân Giam-gium. 21Họ rất mạnh bạo và đông đảo. Người nào cũng cao lớn như dân A-nác. CHÚA tiêu diệt dân Giam-gium, rồi dân Am-môn đánh đuổi họ ra để chiếm lấy đất. 22CHÚA cũng làm như thế cho dòng dõi Ê-sau sống ở Ê-đôm, khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít. Người Ê-đôm đánh đuổi và chiếm lấy đất của họ và sinh sống ở đó cho đến ngày nay. 23Người Cơ-rết đến từ đảo Cơ-rết, tiêu diệt dân A-vít vốn sống ở những thị trấn chạy dài đến tận Ga-xa; người Cơ-rết tiêu diệt họ và chiếm lấy đất của họ.
24CHÚA bảo, “Hãy đứng dậy băng qua hố Ạc-nôn. Nầy, ta ban cho các ngươi sức mạnh để đánh bại Xi-hôn, người A-mô-rít, vua Hết-bôn, và ta ban cho các ngươi đất ấy. Vậy hãy đánh chiếm đất của người. 25Hôm nay, ta sẽ làm cho mọi dân trên đất đều sợ các ngươi. Khi nghe nói về các ngươi, họ sẽ run rẩy và kinh hoàng.”
Chiến thắng vua Xi-hôn
(Dân 21:21-30)
26Ta đã sai sứ giả từ sa mạc Kê-đê-mốt tới Xi-hôn vua Hết-bôn để nghị hòa rằng: 27“Nếu vua cho chúng tôi đi ngang qua xứ, chúng tôi chỉ đi trên đường chính, không quẹo phải hay trái. 28Khi dùng thức ăn hay nước uống chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi chỉ muốn đi ngang qua xứ vua mà thôi. 29Con cháu Ê-sau ở Ê-đôm và người Mô-áp ở A-rơ đã cho chúng tôi đi ngang qua xứ họ. Chúng tôi chỉ muốn băng qua sông Giô-đanh để vào xứ mà CHÚA là Thượng Đế đã ban cho chúng tôi mà thôi.”
30Nhưng vua Xi-hôn của Hết-bôn không chịu, vì CHÚA là Thượng Đế đã làm vua ngoan cố. Chúa muốn các ngươi đánh bại Xi-hôn, và việc đó đã xảy ra.
31CHÚA bảo ta rằng, “Nầy, ta đã bắt đầu trao Xi-hôn và xứ người cho các ngươi. Hãy chiếm lấy đất cho mình.”
32Xi-hôn kéo toàn quân ra đánh chúng ta tại Gia-hát, 33nhưng CHÚA là Thượng Đế trao họ vào tay chúng ta. Chúng ta đánh bại vua, các con trai cùng cả đoàn quân của vua. 34Chúng ta chiếm lấy, tận diệt các thành và giết hết mọi người, kể cả đàn ông, đàn bà và con nít, không chừa một ai. 35Nhưng chúng ta giữ lại các gia súc và những vật quí giá cho mình. 36Chúng ta đánh bại thành A-rô-e gần ven hố Ạc-nôn, và chúng ta đánh bại thị trấn trong hố, cho đến tận Ghi-lê-át. Không thị trấn nào quá mạnh đối với chúng ta, vì CHÚA trao cho chúng ta tất cả các thành đó. 37Nhưng các ngươi không đến gần vùng đất dân Am-môn, dọc bờ sông Gia-bốc, hay các thành trên núi, theo như CHÚA là Thượng Đế truyền dặn.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy